Radomsko, Łódzkie -5.9o Poniedziałek, 21 Stycznia 2019
Autopromocja redakcja

Wykorzystajmy potencjał funduszy europejskich [wywiad]

Powiat
Tomasz Kolmasiak

O planie na rozwój gminy, o potencjale funduszy europejskich, rozbudowie sieci kanalizacyjnej, a także infrastruktury sportowej Tomasz Kolmasiak rozmawia z Marcinem Tomczykiem, kandydatem na urząd wójta gminy Wielgomłyny.

Dlaczego postanowiłeś się ubiegać o stanowisko wójta gminy Wielgomłyny? Potrzeba zmian, namowy rodziny, znajomych, a może inne powody?
Przede wszystkim dla naszego wspólnego dobra. Nasza gmina ma jeden z najmniejszych budżetów w powiecie, nie wykorzystujemy potencjału funduszy europejskich, przez co tracone są pieniądze podatników, czyli mieszkańców gminy. Chciałbym zwiększyć udział inwestycji podlegającym datacją z różnych programów operacyjnych. Szczerze mówiąc o starcie w wyborach samorządowych myślałem już w 2014 roku, niestety okazało się wtedy, że zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Również od tego czasu wiedziałem, że w następnych wyborach wystartuję, jako kandydat na wójta gminy Wielgomłyny, do czego postanowiłem się przygotować kończąc studia podyplomowe z funduszy europejskich.

Co chcesz zmienić w funkcjonowaniu gminy po wygranych wyborach?
Chciałbym, aby został stworzony dobrze współpracujący sztab zajmujący się tylko i wyłącznie funduszami unijnymi, pozyskiwaniem dotacji i ich rozliczaniem.  Byłby on konieczny przy szerokich projektach z dużym udziałem beneficjentów, oraz przy kompleksowych projektach gminnych. Zależy mi również na szybszym wprowadzeniu formy płatności bezgotówkowej przy pomocy kart płatniczych w kasie urzędu gminy.

Takie trzy główne punkty Twojego programu związane z inwestycjami?
Wszystkie punkty programu mają bardzo duża szansę realizacji, jest ich 14 w większości oparte są o konkretne programy operacyjne i działania. Kolejność ich realizacji będzie zależała od możliwości składania wniosków i racjonalności wykonywania kolejności inwestycji. Ciężko mi wyznaczyć trzy główne, każdy z nich ma duże znaczenie. Szczególnie ważne punkty dla regionu to modernizacja i rozbudowa dróg lokalnych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa nowych oczyszczalni ścieków, wejście w program przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz remonty głównych dróg dojazdowych do działek rolnych.

Jaki w tych i innych inwestycjach może być udział środków unijnych?
Udział wsparcia w poszczególnych programach i inwestycjach jest zróżnicowany, zależy on od wielu czynników miedzy innymi od tego jak przysłuży się lokalnej społeczności oraz ochronie środowiska. W przypadku rozbudowy i modernizacji dróg lokalnych przy skorzystaniu z EFPROW 2014-2020 działanie 7.2.1  poziom pomocy finansowej wynosi 63.63 % kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że wkład samorządu wynosiłby tylko 36, 67% kosztów kwalifikowanych. Przykładowo przy inwestycji wynoszącej 1 mln złotych pomoc finansowa wyniosłaby ponad 636 tysięcy złotych. Dofinansowaniem na dużo większym poziomie charakteryzującą się inwestycje służące ochronie środowiska i tak w przypadku rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz budową nowych oczyszczalni ścieków w przypadku korzystania z EFPROW 2014-2012 działanie 7.2.2 (Gospodarka wodno-ściekowa) wparcie jest na poziomie 63.63 % kosztów kwalifikowanych, jednak przy skorzystaniu z Poddziałania V.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego można by uzyskać wyższe dofinansowanie wynoszące nawet do 86% kosztów kwalifikowanych. W innych inwestycjach poziom dofinansowania może zawierać się w przedziale od 30 do 85 %.

Wiem, że ważny jest też dla Ciebie sport i sprawy związane ze spędzaniem czasu przez młodszych mieszkańców. Co zamierzasz w tym kierunku zrobić?
Przede wszystkim wspierać. Nie zależnie od tego czy w danym momencie odnosi się sukcesy czy też nie. Z doświadczenia wiem, że gdy wypracuję się ciężko jakiś sukces dookoła zbiera się grupa ludzi dających sobie puchary, odznaczenia gratulująca sobie sukcesu, na końcu pozostają zawodnicy i trener, w okresie spadku i kontuzji zostaje tylko trener i zawodnik. Kilkukrotnie przeżyłem jak w okresie wyborów obiecywano sportowcom różne nagrody dofinansowania i obiekty, a w nie długim czasie po wyborach przysłaniano się brakiem pieniędzy w budżecie, aż do następnych wyborów… Tym razem tak nie będzie. Bardzo ważne jest wparcie naszych dwóch klubów piłkarskich, które dają nam powody do radości i kibicowania. W programie jest sekcja sportowa, która zawiera moje propozycje, co do nagród i możliwości korzystania z obiektów sportowych. Konieczna jest rozbudowa infrastruktury o dodatkowe obiekty typu boisko, czy kryta siłownia z wystrojem i sprzętem wysokiej jakości dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstałyby miejsca, w których moglibyśmy się spotykać i aktywnie spędzać czas w okresie zimowym i letnim odciągać dzieci i młodzież od laptopów tabletów, smartfonów.

Z kim idziesz do wyborów? Jakie osoby znajdują się na Twoich listach do Rady Gminy?
Do wyborów idę z rodziną i przyjaciółmi. Będzie to bardzo ważny dzień i chciałbym z tego miejsca zachęcić wszystkich wyborców, aby nie zostali obojętni i udali się 21 października do urn w swoich obwodach wyborczych. Z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców do rady gminy startują (kolejność według obwodów wyborczych): Zbigniew Rzeszot, Paweł Kopera, Stanisław Parzuchowski, Damian Leśniak, Rafał Nowak, Bogusław Molik, Marcin Osiński i Adam Gaik. Ja startuję również do rady gminy w razie niepowodzenia, chciałbym jednak mieć jakiś wpływ na kolejne 5 lat.

Dziękuję za rozmowę.

komentarze