Regulamin

Regulamin Portalu Radomsko24.pl
I. Definicje
 
Regulamin - niniejszy dokument dostępny na stronie www.radomsko24.pl
Portal - witryna internetowa Radomsko24.pl dostępny pod adresem http://www.radomsko24.pl oraz wszystkie jego podstrony oraz subdomeny.
Spółka – INTERVERBA Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, ul. Wyszyńskego2/6, NIP: 7722401781, REGON: 101321654, KRS: 0000408774 - właściciel Portalu.
Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Portalu.
Dziennikarstwo obywatelskie - rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym.
Dziennikarze obywatelscy - grupa Użytkowników posiadających konta na Portalu, tworzących treści publikowane na Portalu.
 
II. Wymagania techniczne
 
W celu korzystania z Portalu i Usług Użytkownik musi posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 8.0, Firefox w wersji minimum 12.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 12.x oraz Google Chrome w wersji minimum 16.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do ww. wymienionych, a także wersje mobilne tych przeglądarek. W przeglądarce służącej do przeglądania zawartości Portalu oraz korzystania z jego usług Użytkownik musi włączyć obsługę języka JavaScript.
 
III. Komentarze
 
Dostęp do Portalu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet.
Możliwość komentowania treści publikowanych w Portalu mają Użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com.
Portal umożliwia prezentowanie różnych poglądów, a Spółka nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, a tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
Komentarze zamieszczane przez Użytkowników w Portalu nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Portalu materiałów reklamowych oraz materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
Spółka zastrzega sobie prawo do zaprzestania publikacji dowolnego komentarza bez podania przyczyny.
Osoby zamieszczające wypowiedzi w Portalu rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin Spółka ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie lub usunięcie konta takiego użytkownika.
 
IV. Konta użytkowników
Indywidualne konto Użytkownika na Portalu może posiadać wyłącznie Zarząd Spółki, Dziennikarz Obywatelski lub Reklamodawca korzystający z reklamy na Portalu.
Konto Dziennikarza Obywatelskiego służy do zamieszczania na Portalu treści.
Konto Reklamodawcy służy do śledzenia popularności zamieszczonej przez niego reklamy.
Konta Dziennikarzy Obywatelskich oraz Reklamodawców są zakładane, aktywowane i kasowane przez Spółkę.

V. Ogłoszenia drobne
 
Użytkownicy mogą publikować na Portalu bezpłatne ogłoszenia drobne. Są one dostępne pod adresem http://radomsko24.pl/ogloszenia/dodaj

 
VI. Prawa i obowiązki Spółki
 
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników,
b) treść komentarzy oraz ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników,
c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,
d) skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu,
e) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Portalu,
Spółka zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
b) natychmiastowego skasowania każdego komentarza bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
c) zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: redakcja@radomsko24.pl
Spółka będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015.

Wróć na stronę główną