Drogi drogom nierówne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce, aby utrzymanie oświetlenia drogowego działającego na skrzyżowaniu ulicy Brzeźnickiej z drogą krajową nr 1 przeszło na utrzymanie... ››

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce, aby utrzymanie oświetlenia drogowego działającego na skrzyżowaniu ulicy Brzeźnickiej z drogą krajową nr 1 przeszło na utrzymanie samorządu. Taki stan rzeczy został przedstawiony we wniosku wysuniętym do Prezydenta Miasta Radomsko, Anny Milczanowskiej.

 

Już niedługo ten temat będzie przedyskutowany na stosownym spotkaniu. Jeśli miasto podejmie się utrzymania, będzie musiało wydawać 25 tys. rocznie, które na ten cel przeznaczała Dyrekcja. Pod opieką miasta znajdzie się 37 opraw zużywających rok rocznie 50 tys. kilowatogodzin.

 

Podobne wnioski pojawiają się w wszystkich gminach w całej Polsce. Całe zamieszanie jest związane z istniejącym prawem energetycznym, które obliguje instytucję do oddawania pod zarząd samorządom oświetlenie nie działające przy autostradach czy drogach ekspresowych. Do 2003 obowiązywało prawo, które obligowało gminy do utrzymywania oświetlenia publicznego przy drogach, znajdujących się na ich terenie jeśli było pod ich zarządem. Skarb Państwa natomiast opiekował się oświetleniem wojewódzkim, powiatowym i gminnym, nie znajdującym się pod samorządem. Sytuacja się zmienia w 2004 roku. Tylko drogi krajowe są pod zarządem Skarbu Państwa, a wojewódzkie, powiatowe i gminne są własnością poszczególnych samorządów.

 

Jeśli chodzi o opłacanie zużywanego prądu przez oświetlenie, zostało to uwarunkowane przebiegiem drogi przez dany teren. Do tego prawa nie stosują się autostrady i drogi ekspresowe. Obecny stan prawny owocuje faktem, iż gmina płaci za oświetlenie dróg, na których funkcjonowanie nie ma wpływu.

 

Czy sprawni juryści dostrzegli w takim układzie płatności oszczędność? Czy raczej fajną zagrywkę, rodem ze strategicznych gier komputerowych? Nie wiem. Ale coś tak czuję, że zorganizują nam składkę na rachunek.

Więcej o:
infrastruktura dk1 oświetlenie drogi
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE