Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Została zwołana w trybie nadzwyczajnym

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Została zwołana w trybie nadzwyczajnym Fot. UM Radomsko

W piątek, 26 kwietnia 2024 r. odbyła się ostatnia sesja obecnej kadencji Rady Miejskiej w Radomsku, zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Pierwszym punktem obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2024.

Przedłożono projekty uchwał, w których zwiększone zostały dochody o 12 213 zł, a wydatki o 2 359 000 zł. Dochody zwiększone zostały z tytułu wracających środków niewygasających w kwocie 4 253 zł, które pozostały z rozliczenia zadania. 7 959 zł wprowadzono dochody z tytułu dodatku gazowego.

Dokonano zwiększenia o 500 tys. złotych na usługi remontowe na drogach. Kwota ta zostanie przeznaczona na naprawę dróg.

Zwiększono wydatki o kwoty dotacji: po 60 tys. złotych dla straży pożarnej i policji na zakup samochodów. O 250 tys. złotych zwiększono wydatki na przebudowę ulicy Reymonta, z powodu dodatkowych robót. 360 tys. złotych rozdysponowano na rezerwę inwestycyjną.

O 700 tys. złotych zwiększono środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli. Są to przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych.

W zakresie ochrony zdrowia zwiększono wydatki o dotacje dla podmiotów leczniczych.

W zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej rozdysponowano środki na dodatek gazowy, a w ramach autopoprawki zwiększono jeszcze środki o 110 tys. złotych na wykonanie kanalizacji w ulicy Narutowicza. Związane jest to z doprowadzeniem kanalizacji do mieszkańców, których posesje nie były wcześniej ujęte w projekcie budowy sieci kanalizacji.

W czasie sesji podjęto również uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotom leczniczym, tj. Pro Familia oraz COGITO. Pro Familia otrzyma dotację w wysokości 60 tys. złotych na modernizację budynku przychodni przy ul. Armii Krajowej. 11 tys. złotych dotacji otrzyma COGITO, na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie psychoterapii uzależnień, co pozwoli potrzebującym pacjentom korzystać z takich usług w Radomsku. Obie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad była zmiana uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+. Zmiany w uchwale wynikają z sugestii Urzędu Marszałkowskiego i są istotne, aby móc ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne środków unijnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Radni podjęli również jednogłośnie uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Radomsku. COM jest już w fazie odbiorów technicznych. Będzie miejscem pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych oraz wsparciem dla ich opiekunów.

Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia oraz przyjęcia do realizacji projektów ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pt. „Radomsko możliwości”. Projekt pozwoli wesprzeć 50 osób – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, które wymagają pomocy w sfinansowaniu zajęć ogólnorozwojowych, zajęć języka angielskiego, matematyki, warsztatów artystycznych, zajęć sportowych, konsultacji psychologicznych oraz działań integracyjnych.

Ostatnim punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Seniora „Senior+” w Radomsku. DDS „Senior+” będzie miejscem spotkań seniorów z całego miasta, gdzie będą mogli zawierać nowe znajomości, odpocząć, integrować się z innymi oraz nabywać nowych doświadczeń i umiejętności. Dom ten będzie idealnym miejscem dla wszystkich seniorów, a przede wszystkim dla tych, którzy nie lubią samotności i cenią sobie przebywanie wśród innych osób.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji odbędzie się w poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 10.00.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko sesja ostatnia sesja rada miasta radomska sesja nadzwyczajna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE