Nowe zasady segregacji śmieci i nowe stawki

Nowe zasady segregacji śmieci i nowe stawki Fot. arch.

Od 1 stycznia śmieci muszą być segregowane. Bez wyjątku. Obowiązuje też jedna stawka za ich wywóz.

Zgodnie z ubiegłoroczną uchwała Rady Miejskiej, od 1 stycznia obowiązuje jedna stawka za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 16 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

- Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, w części, na której zamieszkują osoby, które są objęte i posiadają Kartę Dużej Rodziny tj. 1,00 zł od osoby (z 16 na 15 zł - red.) – informuje w komunikacie UM Radomska.

Powyższa zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wkrótce dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych podanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Mieszkańcy, którzy nie zmienili deklaracji na selektywna zbiórkę odpadów powinni niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Miasta i zmienić deklarację.

Urzędnicy przypominają o terminowości wpłat za odpady komunalne, których należy dokonywać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

Więcej o:
śmieci smieci radomsko pgk radomsko drożej za śmieci w radomsku segregcja w radomsku
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE