Zarys dziejów radomszczańskiego rzemiosła

Z okazji Jubileuszu 60-lecia radomszczańskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców wydano broszurę-ulotkę z zarysem dziejów lokalnego rzemiosła

Z okazji Jubileuszu 60-lecia radomszczańskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców wydano broszurę-ulotkę z zarysem dziejów lokalnego rzemiosła.

Fot. Paweł Dudek

O niedawnych uroczystościach pisaliśmy tutaj i tutaj.

Autorem tekstu historycznego jest Agnieszka Podolska, wiceprezes radomszczańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

W broszurze możemy przeczytać, że intensywne życie gospodarcze Radomska rozpoczęło się na długo przed formalnym powstaniem miasta. Poniżej publikujemy najciekawsze fragmenty tekstu, który znalazł się w ulotce.

"Dzieje radomszczańskiego rzemiosła są nierozerwalnie związane z dziejami samego miasta. Proces formowania sie organizacji cechowych w małych miastach, takich jak Radomsko, zaczął być widoczny dopiero w XV w. i nie obejmował jeszcze wszystkich rzemiosł. Dominowało rzemiosło indywidualne, niekiedy podporządkowane wójtom lub właścicielom miasta."

"Najwcześniej potwierdzonym cechem w Radomsku był cech szewców Istniał już z całą pewnością w 1456 r."

"Cech krawiecki mamy poświadczony źródłowo od 1603 r. Od 1640 r. poświadczone jest funkcjonowanie w radomsku cechu kowalskiego i szynkowego. od 1800 r. poświadczone jest istnienie samodzielnego cechu stolarskiego."

"Czasy dwudziestolecia międzywojennego w Radomsku to okres rozwoju Chrześcijańskiego Cechu Stolarzy i Rzemiósł Drzewnych w Radomsku."

"W roku 1948 w miejsce Powiatowego Związku Cechów - zarządzeniem Ministra przemysłu i Handlu powołano Okręgowy Związek Cechów, który zrzeszał 9 cechów branżowych. Następnie decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi zlikwidowano istniejące cechy branżowe powołując na ich miejsce Cech Rzemiosł Różnych w Radomsku, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1953 roku obejmując swym zasięgiem teren powiatu radomszczańskiego. Niezwykle ważny był dla rzemieślników rok 1963, wówczas to 7 września położono pierwsze cegły pod fundamenty obecnego Domu Rzemiosła."

Sześć zdjęć z budowy oraz otwarcia Domu Rzemiosła znalazło się w ulotce, z której pochodzi cytowany w artykule tekst.

"W roku 2004 radomszczański Cech wychodząc naprzeciw zachodzącym przemianom w krajowej gospodarce wprowadził zmiany do statutu i zmodyfikował swoją nazwę na Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku."

"Od roku 1999 na rzecz członków prężnie funkcjonuje Biuro Rachunkowe, a w 2009 roku zostało utworzone Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ważnym punktem działalności jest opieka nad młodzieżą uczącą się zawodu w zakładach rzemieślniczych usytuowanych na terenie powiatu radomszczańskiego. Od roku 1961 w Cechu działają Izbowe Komisje Egzaminacyjne, które nadają tytuły czeladnika oraz mistrza w zawodzie. Do dnia dzisiejszego rzemieślnicy zrzeszeni w radomszczańskim Cechu kultywują najlepsze tradycje rzemiosła. Uroczyście obchodzą święta swoich patronów i ważne rocznice. Każdego roku poczty sztandarowe poszczególnych Sekcji rzemieślniczych biorą udział we wszystkich uroczystościach regionalnych oraz państwowych obchodzonych na terenie miasta."

Więcej o:
gospodarka cech rzemiosł różnych historia zarys dziejów cech rzemieślników i przedsiębiorców w radomsku
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE