W Radomsku upamiętniono Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

W Radomsku upamiętniono Dzień Polskiego Państwa Podziemnego Fot. UM Radomsko

27 września, obchodzimy w Polsce Dzień Państwa Podziemnego. Święto ustanowiono na cześć powołania do życia pierwszej organizacji konspiracyjnej na ziemiach polskich w czasie II Wojny Światowej - Służby Zwycięstwa Polski.

Służba Zwycięstwu Polski stanowiła podwalinę Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. Zadaniem organizacji konspiracyjnych było odtworzenie i reorganizacja polskiej armii, walka na terenach okupowanych o wyzwolenie kraju w granicach przedwojennych i powołanie tymczasowych ośrodków władzy.

Aby uczcić ten dzień przedstawiciele władz miasta - prezydent Jarosław Ferenc, wiceprezydent Monika Andrysiak i przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kubak - złożyli kwiaty pod symbolem Polski Walczącej znajdującej się na północnej ścianie kolegiaty pw. św. Lamberta. 

Święto zostało uchwalone 11 września 1998 roku przez Sejm RP.

Więcej o:
radomsko obchody rocznica dzień polskiego państwa podziemnego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE