Ukazała się druga część "Ksiąg metrykalnych parafii Św. Lamberta w Radomsku"

Tom poświęcony jest rejestrom ochrzczonych w latach 1739-1779

Tom poświęcony jest rejestrom ochrzczonych w latach 1739-1779.
Podczas promocji książki. Fot. Paweł Dudek

Jak we wstępie zaznacza autor, Tomasz Andrzej Nowak, omawiana księga udzielonych chrztów była prowadzona od 2 stycznia 1739 roku do 9 marca 1779 roku. Wpisów dokonywano w języku łacińskim.

Pierwowzór opracowania, czyli księga o wymiarach 32 cm x 20,5 cm nie zawsze prowadzona była starannie. Niektóre wpisy zostały przez autora pominięte, m.in. ze względu na kompletną nieczytelność.

W spisie 51,55% ochrzczonych to chłopcy. Jeśli zaś chodzi o stany społeczne, to najliczniej reprezentowane jest chłopstwo (ponad 75%), ale występują też mieszczanie oraz szlachta. Z ciekawostek warto także zaznaczyć, że najczęściej aktu chrztu dokonywano w marcu oraz kwietniu, a najmniej w sierpniu. Można na tej podstawie domniemywać kiedy w omawianym okresie dochodziło do poczęcia - nie dziwi fakt, że najczęściej w okresie letnim... To tylko niektóre statystyki i ciekawostki jakie znaleźć można w książce.

Zasadnicza część pracy, czyli wykaz, zawiera tabelę z ośmioma kolumnami. Pierwsza kolumna poświęcona jest liczbie porządkowej, dalej zapisano datę chrztu, imię dziecka, imiona rodziców, miejsce pochodzenia, dane chrzestnych, imię i nazwisko duchownego oraz numer strony z oryginału.

Tabela zawiera w sumie 5428 wpisów, w tym 87 chrzty bliźniąt. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie nowonarodzone dzieci w tym czasie były chrzczone.

Promocja książki odbyła się 15 grudnia w galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku. Wówczas można było ją także nabyć.

O pierwszej części "Ksiąg metrykalnych..." pisaliśmy już na łamach Radomsko24.pl w tym miejscu. Prawdopodobnie wkrótce powstaną kolejne tomy zawierające wypisy z ksiąg metrykalnych parafii Św. Lamberta.

Tomasz Andrzej Nowak
Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku. Cz. II: Księga ochrzczonych z lat 1739-1779
Radomsko 2013
Wydawcy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku oraz Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku
Wydanie I
Nakład: 250 egzemplarzy
372 strony.

Więcej o:
księgi metrykalne chrzest tomasz andrzej nowak parafia św. lamberta kościół księga ochrzczonych
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE