Ukazał się VII tom "Zeszytów Radomszczańskich"

W niedzielę odbyła się promocja publikacji poświęconej dziejom Radomska i powiatu radomszczańskiego

W niedzielę odbyła się promocja publikacji poświęconej dziejom Radomska i powiatu radomszczańskiego.


Na 344 stronach znalazło się 21 starannie przygotowanych artykułów, materiałów i recenzji, które z całą pewnością zainteresują każdego miłośnika lokalnej historii i kultury.

Radomsku poświęcono sześć artykułów. Anna Gibasiewicz pisze o Teofilu Nowosielskim - słynnym pisarzu, który żył w Radomsku na początku XIX wieku.

Adam Norbert Jaruga przypomina zjazd Straży Ogniowych powiatu radomszczańskiego. Wydarzenie to miało miejsce w 1918 roku i nie było poruszane w literaturze historycznej. Pamięć o wydarzeniu pochodzi z "Programu Zjazdu Straży Ogniowych powiatu Radomskowskiego, urządzonego przez Straż Ogniową Ochotniczą w Radomsku w dniach 29 i 30 czerwca 1918 roku".

Grzegorz Mieczyński podjął temat prasy w Radomsku w okresie międzywojennym. Z artykułu dowiedzieć się można, że pierwszą gazetą była "Strażnica", chociaż już wcześniej (od 1915 roku) Austriacy wydawali u nas swego rodzaju dziennik urzędowy.

Katarzyna Parkitna zajęła się Radomskiem i powiatem w strukturze NSDAP za ziemiach Generalnego Gubernatorstwa a Robert Piwko przedstawił sylwetkę Lucjana Kwaśniewskiego (ostatni przedowojeny burmistrz Radomska) na podstawie dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach.

Kamil Rutkowski opisał wydarzenia związane z działalnością NSZZ "Solidarność" w Radomsku do wprowadzenia stanu wojennego.

Dziejom powiatu radomszczańskiego poświęcono również sześć artykułów. Można w nich poczytać o górze Chełmo, początkach szkoły elementarnej w Maluszynie, historii parafii Pławno, legionistach, którzy w latach 1915-1917 stacjonowali w Gomunicach. Michał Pawlikowski napisał wspomnienie o Romanie Rypsonie, pilocie w stopniu podpułkownika. We wrześniu 2010 roku został on upamiętniony tablicą wmurowaną w gmach szkoły w Jedlnie, miejscu swego urodzenia. Z kolei Łukasz Cholewiński zajął się tematem "Kacper, Stanisław i Zygmunt Denhoffowie w listach i pamiętnikach współczesnych".

W dalszej części "Zeszytów Radomszczańskich" znajdują się materiały, m.in. wpisy do ksiąg cechu kowalskiego i szynkowego w Radomsku (XVII - pocz. XIX w.), wypisy na temat Radomska w prasie XIX i początków XX w. oraz bibliografia powiatu radomszczańskiego za 2012 rok.

W VII tomie "Zeszytów Radomszczańskich" znajduje się także wspomnienie fotografika Jakub Lechowskiego oraz dwie recenzje.

Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Tom VII
Redaktor tomu: Tomasz Andrzej Nowak
Recenzent tomu: prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
Wydanie I
Nakład 300 egzemplarzy
Radomsko 2013.

Więcej o:
historia dzieje zeszyty radomszczańskie polskie towarzystwo historyczne oddział w radomsku książka publikacja artykuł
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE