Radomsko było niepodległe już 7 listopada 1918 roku!

W całej Polsce Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada. Warto jednak wiedzieć, że niektóre miejscowości i regiony stały się niezależne od zaborcy nieco wcześniej. Tak właśnie

W całej Polsce Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada. Warto jednak wiedzieć, że niektóre miejscowości i regiony stały się niezależne od zaborcy nieco wcześniej. Tak właśnie było w Radomsku.

Należy pamiętać, że odzyskiwanie faktycznej niepodległości i przejmowanie władzy w całym kraju nie mogło odbyć się w ciągu jednego dnia, był to proces długotrwały. Data 11 listopada 1918 roku jest zaledwie umowną datą odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu Józef Piłsudski otrzymał zwierzchnictwo nad armią polską i stał się tym samym Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Odzyskanie niezależności przez Radomsko jest szczególnie związane z osobą Piłsudskiego.

W Radomsku w tamtych czasach funkcjonowały oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej założonej w 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Członkami tej organizacji byli w dużej liczbie osoby wywodzące się z Legionów Polskich. To właśnie żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej wraz z mieszkańcami miasta udali się 7 listopada 1918 roku pod budynek miejscowej administracji austriackiej okupującej wówczas miasto. Gdy Austriacy zobaczyli dużą grupę uzbrojonych żołnierzy z Polskiej Organizacji Wojskowej oraz mieszkańców miasta, musieli ustąpić. Złożyli broń oraz uwolnili z aresztu przebywających tam z przyczyn politycznych Polaków. Radomsko stało się wolne, a wojsko austriackie opuściło miasto.

Kilka lat później, 17 października 1921 roku, Józef Piłsudski stał się pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Radomska. Na uroczystość wręczenia mu tego zaszczytnego tytułu przybył osobiście – uczestniczył w posiedzeniu rady miejskiej a także w spotkaniu z władzami miasta i powiatu w kinie Kinema, gdzie wygłosił krótkie przemówienie.

Więcej o:
święto niepodległości józef piłsudski polska organizacja wojskowa
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE