Radomsko, Łódzkie 13.0o Sobota, 21 Września 2019

Pierwszy tydzień e-dowodu

Miasto
Jacek Paszewski

Od 4 marca, w radomszczańskim magistracie można składać wnioski o wydanie e-dowodu. Pierwszy tydzień pokazał, że ze złożeniem wniosku o nowy dowód osobisty wielu czekało na 4 marca. Wszyscy, którzy zrobili to właśnie tego dnia – i później – odbiorą e-dowody, czyli dowody osobiste z warstwą elektroniczną.

- W okresie od 4 do 8 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta Radomska 96 osób złożyło wniosek o wydanie e-dowodu – mówi naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Aleksandra Nowak.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Oznacza to, że wydanie pierwszych e-dowodów nastąpi nie później niż do 4 kwietnia 2019 roku.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich przyjmujący wnioski o e-dowód uczestniczyli w szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Cyfryzacji.

W skali kraju, niemal 67 tysiące osób, w pierwszym tygodniu funkcjonowania usługi, złożyło wniosek o e-dowód. Niemal 4 tysiące z nich wysłało wniosek online.

komentarze