Książka, o której nawet autor mówi "nudna"

Ukazała się publikacja na temat firm radomszczańskich w dwudziestoleciu międzywojennym

Ukazała się publikacja na temat firm radomszczańskich w dwudziestoleciu międzywojennym.
Muzeum Regionalne w Radomsku, 22 września - promocja książki. Fot. Paweł Dudek

Grzegorz Mieczyński jest autorem książki pt. "Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog".

Podczas spotkania promocyjnego autor określił swoją pracę jako nudną i nieciekawą, mającą charakter książki telefonicznej. Rzeczywiście, nie da się jej przeczytać "od deski do deski", ale może jednak ona stanowić chociażby ciekawe źródło wiedzy dla osób, których przodkowie w dwudziestoleciu międzywojennym mieszkali w Radomsku i prowadzili działalność gospodarczą.

Jest to obszerna praca zawierająca spis różnego rodzaju przedsiębiorstw. Katalog podzielony jest na cztery obszary działalności - handel, rzemiosło i usługi, przemysł oraz bankowość. Pojedyncze wpisy zawierają najczęściej takie dane jak pełna nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby, skonkretyzowana dziedzina, data rejestracji. Niektóre pozycje są niepełne (ze względu na brak danych), inne nieco bardziej rozszerzone - dotyczy to zwłaszcza większych, powszechnie znanych firm.

W drugiej części publikacji znajdują się opracowania statystyczne - m.in. liczba rejestracji i wyrejestrowań, rodzaje spółek, podział ze względu na rodzaje działalności czy też różnego rodzaju podsumowania demograficzne.

Dodatek stanowi kilkadziesiąt ilustracji przedstawiających etykiety, fabryki, dawne witryny sklepowe itp.

Grzegorz Mieczyński podkreślił, że katalog może zawierać nieścisłości lub niepełne dane. Wynika to m.in. z faktu nieobowiązkowej rejestracji działalności w części omawianego okresu a także z braku odpowiednich materiałów źródłowych.

Podsumowując - mimo używania przez autora określenia "nudna" dla własnej publikacji, trzeba przyznać, że jej napisanie pochłonęło wiele pracy i czasu. Dyskusyjną sprawą może być jej użyteczność - poza nieco wyżej wymienionym argumentem poszukiwań własnych przodków, warto wspomnieć jedynie, że do tej pory nie ukazała się żadna kompleksowa publikacja dotycząca przemysłu, handlu bądź rzemiosła w Radomsku w okresie międzywojennym.

Książka ukazała się w ramach serii Radomszczańska Biblioteczka Regionalna.

Grzegorz Mieczyński
Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog
Wydanie I
Nakład 300 egzemplarzy
Radomsko 2013
308 stron

Więcej o:
grzegorz mieczyński książka publikacja firma przedsiębiorstwo dwudziestolecie międzywojenne regionalizm
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE