Historia regionu w datach - lata 1851-1900

W czerwcu prezentujemy Wam najważniejsze wydarzenia z historii Radomska i okolic, które miały miejsce w latach 1851-1900

Radomsko swój rozwój w XIX wieku zawdzięcza m.in. temu, że znalazło się na szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej. Fotografia pochodzi ze starej pocztówkiW czerwcu prezentujemy Wam najważniejsze wydarzenia z historii Radomska i okolic, które miały miejsce w latach 1851-1900.

Tym razem podzieliliśmy ten okres na dwa artykuły. Poniżej prezentujemy więc standardowo - najważniejsze wydarzenia z lat 1851-1900. Za kilka dni opublikujemy kalendarium powstania styczniowego, na które składa się wiele bitew, potyczek i innych ważnych wydarzeń historycznych.

15 grudnia 1852 - decyzją Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchowych dobra kościelne parafii pw. św. Ducha zostały odebrane spod zarządu proboszcza i przekazane Zarządowi Powiatu.

1857 - powstały szkoły w Silniczce i Krzętowie.

27 maja 1858 - podpisano kontrakt na budowę radomszczańskiego ratusza z przedsiębiorcą Mojżeszem Feinkindem z Warszawy.

1859-1867 - w Radomsku funkcjonowała szkoła rolnicza. Znajdowała się mniej więcej między obecnym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 a restauracją obok wiaduktu.

1860-1874 - zbudowano kościół w Żytnie na miejscu dotychczasowego drewnianego.

29 maja 1862 - Feliks Fabiani otrzymał upoważnienia do prowadzenia w Radomsku dwuklasowej prywatnej męskiej szkoły, rozbudowanej potem do pięcioklasowej.

1871 - prawosławna wspólnota wyznaniowa wynajęła od kupca Bernarda Ferstera lokal na cele religijne.

1875 - pożar kościoła w Dobryszycach.

17 września 1876 - biskup Wincenty Chościak Popiel dokonał konsekracji nowego kościoła, którego patronem pozostał św Lambert.

23 października 1881 - powstała w Radomsku Ochotnicza Straż Ogniowa. Założycielami byli dr med. Julian Kulski, mgr farmacji Kazimierz Soczołowski, pedagog Feliks Fabiani, przedsiębiorcy M. Dobrzański i Dawid Foster, sędzia Antoni Jamroziński (statut gubernator zatwierdził już 27 marca 1881 roku).

grudzień 1881 - Bracia Thonet wykupili w Radomsku nieruchomości na adaptację pod potrzeby nowej fabryki mebli.

styczeń 1882 - firma "Bracia Thonet" kupiła w Radomsku nieruchomości w celu utworzenia nowej fabryki mebli.

1884 - słynny malarz Henryk Siemiradzki kupił w Strzałkowie dworek wraz z przyległymi terenami.

20 lutego 1884 - Karol Kohn zakupił nieruchomość w Radomsku. Powstała tam fabryka mebli.

1885 - rozbudowano kościół w Sulmierzycach.

6 marca 1889 - w Radomsku wybrano zarząd powstałego pod naciskiem władz Stowarzyszenia Kupców. W skład weszło 14 członków z miasta oraz dwóch z powiatu.

9 marca 1889 - podpisano protokoły rewizyjno–odbiorcze dotyczące budowy nowego radomszczańskiego ratusza.

7 kwietnia 1894 - została konsekrowana cerkiew pod wezwaniem św. Sergiusza Cudotwórcy z Radoneża w powiatowym mieście Noworadomsku przez członka Konsystorza Chełmsko – Warszawskiego sakelariusza (kluczara) katedralnego soboru warszawskiego Protoijerja Makarego Żachanowicza.

5 maja 1895 - w Carskim Siole car Mikołaj II zatwierdził statut spółki akcyjnej mebli wiedeńskich "Jakuba i Józefa Kohnów" (kapitał zakładowy wynosił 500.000 rubli).

1898 - remont radomszczańskiej cerkwi, znajdującej się w budynku po dawnych koszarach. Położono szyny wzmacniające strop oraz posadzkę ze sztucznego marmuru.

1 sierpnia 1899 - J. Chanove zwrócił się do naczelnika Noworadomska o pozwolenie na budowę zakładu mechaniczno-produkcyjnego dla przerobu żelaza i stali.

21 października 1899 - powstało Radomszczańskie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe.

Część informacji pochodzi ze strony www.muzeum.radomsko.pl. Jeśli znacie jakieś inne daty związane z historią Radomska i okolic z tego zakresu czasowego, prosimy o przesłanie informacji na adres paweldudek@radomsko24.pl. Artykuł zostanie uaktualniony.

Więcej o:
historia konstytucja dzieje daty kronika
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE