Ewidencja czasu pracy - jakie dokumenty powinny być ewidencjonowane przez pracodawcę?

Ewidencja czasu pracy - jakie dokumenty powinny być ewidencjonowane przez pracodawcę?

Ewidencja czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Mierzymy czas pracy, aby precyzyjnie wyliczyć wynagrodzenie pracownika oraz wymiar urlopu. By móc poprawnie wykonywać wskazane obowiązki, należy wiedzieć, jakie dokumenty powinny być ewidencjonowane przez pracodawcę.

Ewidencja czasu pracy a kwestie prawne

Obecnie, czyli od 1 stycznia 2019 r., kwestie dokumentacji prowadzonej przy ewidencji czasu pracy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ówczesną kartę ewidencji czasu pracy zastąpiła ewidencja czasu pracy - czyli szereg czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji czasu pracy zatrudnionych. Jakie informacje należy przede wszystkim wykazywać? Są to:

- liczba przepracowanych godzin
- liczba godzin przepracowanych w porze nocnej
- liczba nadgodzin wykonanych przez pracownika
- godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy
- rodzaj i wymiar zwolnień od pracy
- nieobecności nieusprawiedliwione
- nieobecności usprawiedliwione
- godzina rozpoczęcia, zakończenia, liczba godzin oraz miejsce wykonania dyżuru.

Jakie dokumenty powinny być ewidencjonowane?

Trzeba przyznać, że obowiązujące rozporządzenie dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy rozszerzyło zakres prowadzonej dokumentacji. Obecnie pracodawca powinien prowadzić kartę ewidencji, gromadzić i przechowywać wszystkie rozporządzenia w sprawie czasu pracy, wnioski pracownika np. o udzielenie zwolnienia od pracy, by ten mógł załatwić sprawy osobiste. Ewidencjonuje się wnioski o zwolnienie na dziecko do lat 14, czy też delegowanie pracowników poza stałe miejsce pracy. Dodatkowo należy prowadzić dokumentację dotyczącą zadaniowego systemu czasu pracy. Wszystkie wymienione rodzaje dokumentów stanowią całą dokumentację związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy.

Jak ewidencjonować czas pracy?

Tradycyjne prowadzenie ewidencji czasu pracy powoli odchodzi do lamusa. Co prawda tak jak wspomnieliśmy dokumentację związaną z ewidencją czasu pracy należy przechowywać (nawet do 10 lat), można jednak usprawnić obieg i tworzenie dokumentacji. W jaki sposób? Mowa o elektronicznych systemach do pełnej obsługi ewidencji czasu pracy. Warto w tym momencie przywołać serwis inewi.pl należący do firmy udostępniającej aplikację do zarządzania czasem pracy. oraz bardziej popularne są systemy RCP (Rejestracji Czasu Pracy) oraz elektroniczne moduły do obsługi ewidencjonowania czasu pracy. Dzięki tego typu systemom w łatwy sposób i w pełni zautomatyzowany można generować grafiki pracy, tworzyć listy obecności, mierzyć czas rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez danego pracownika, obsługiwać wnioski urlopowe, a także co nas najbardziej interesuje - eksportować i drukować karty ewidencji czasu pracy. Duże przedsiębiorstwa zatrudniające wielu pracowników powinny szczególnie zainteresować się nowymi technologiami z zakresu prowadzenia ewidencji czasu pracy, po to by wykonywać ją szybko i skutecznie. Dodatkowe informacje na temat prowadzenia ewidencji czasu pracy znajdziesz w artykule „Ewidencja czasu pracy - fakty i mity".

Więcej o:
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE