Automatyka przemysłowa i jej zastosowanie

Automatyka przemysłowa i jej zastosowanie

Czy wiesz, że współczesny przemysł w dużej mierze opiera się na automatyce? Roboty w fabryce pozwalają bowiem zwiększać jakość i wydajność produkcji. Dowiedz się, jak dokładnie działa automatyka przemysłowa.

Światowy przemysł w XX i XXI wieku rozwinął się niezwykle intensywnie. Miedzy innymi dzięki nowoczesnym maszynom, które podnoszą jakość i wydajność produkcji. Na liniach produkcyjnych instaluje się całe zespoły urządzeń, których zadaniem jest wspomaganie i kontrola produkcji na każdym jej etapie. Te zaś zadania ułatwia automatyka przemysłowa, czyli inżynieria zapewniająca automatyzację część działań sprawiając, że zakład produkcyjny staje się bardziej konkurencyjny na rynku.

Czym jest automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa to dział inżynierii skupiony na automatyzacji procesów produkcyjnych. Odpowiada za sterowanie procesami wytwarzania produktów bez udziału człowieka lub z jego minimalną obecnością. Automatyka rozwija się wraz z rozwojem technologii informacyjnych, ponieważ jej pracą zawiaduje oprogramowanie komputerowe. Dzięki automatyce fabryki mogą produkować więcej i szybciej, a produkty zjeżdżające z taśmy odznaczają się identycznym wyglądem, funkcjami i wysoką jakością. Wszystko to sprawia, że automatyka przemysłowa podnosi rentowność zakładów produkcyjnych oraz pozwala im dynamicznie się rozwijać.

Poza kontrolowaniem i sterowaniem produkcją automatyka odgrywa także inne role. Na przykład przekazuje dane o usterkach, odrzutach, tempie pracy oraz ewentualnych problemach z połączeniem. Dzięki temu pracownik operujący komputerem sterującym może szybko zareagować na wykryty problem i zminimalizować jego wpływ na całą serię produktów. Pomaga to także ograniczać odpady materiałowe, co wpływa na podniesienie rentowności całego biznesu i ogranicza straty finansowe. Ponadto zadaniem automatyki jest podnoszenie bezpieczeństwa w zakładzie dzięki odciążeniu człowieka w pracy w trudnych warunkach.

Czym są systemy automatyki przemysłowej?

Na automatykę przemysłową składają się zespoły urządzeń oraz sterujące nimi oprogramowanie. Wszystko to nosi nazwę systemów automatyki przemysłowej. Systemami są na przykład urządzenia i maszyny zainstalowane na linii przemysłowej. Ich zadaniem, poza samą produkcją, jest kontrola produkcja oraz dostarczanie danych, na podstawie których operatorzy opracowują scenariusze produkcji.

Jak wspomnieliśmy w skład systemów automatyki wchodzi także oprogramowanie, które steruje pracą maszyn i kontroluje je. W systemach automatyki wykorzystuje się oprogramowane typu SCADA lub DSC. Informacje dostarczane przez program są wykorzystywane do sterowania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Pomagają także w szybkim reagowaniu na usterki i awarie, a niekiedy nawet w rozliczaniu pracowników z zadań i czasu pracy.

Przykłady systemów automatyki

Jak wspomnieliśmy wyżej systemy automatyki mogą być urządzeniami lub zespołami urządzeń wraz z oprogramowaniem. Oznacza to, że za systemy te uznajemy maszyny do montażu, do transportu, urządzenia do magazynowania produktów, rejestratory, a nawet całe linie montażowe. Do tego także kamery lub czujniki, które sprawdzają przed montażem czy element nie jest uszkodzony. Służą także do kontrolowania stanu innych urządzeń, dzięki czemu operator jest w stanie szybko zareagować na wykrytą usterkę. Takie czujniki dostępne są w sklepie EBMiA.pl pod adresem: https://www.ebmia.pl/1476-czujniki-zblizeniowe-pojemnosciowe

Do systemów automatyki zaliczamy ponadto urządzenia sterujące maszynami, takie jak na przykład panele operatorskie i sterowniki PLC. Panel operatorki jest swoistym „centrum dowodzenia”, gdzie operator ma do dyspozycji monitor, klawiaturę i mysz jak w komputerze. Z kolei sterowniki PLC pomagają programować określone zachowania maszyny wykorzystując dany język programowania. Ponadto, co ciekawe, za systemy automatyki przemysłowej uznaje się urządzenia o innym przeznaczeniu, na przykład pompy, silniki czy zawory.

Elementy automatyki przemysłowej kupią Państwo w sklepie techniczno-narzędziowym EBMiA.pl

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE