Radomsko, Łódzkie 14.0o Wtorek, 17 Września 2019

Agresja młodego człowieka

Porady lekarskie
Jacek Paszewski

- Martwię się o mojego brata, który zaczął być bardzo agresywny. Ma 18 lat i nie sądzę, żeby miało to związek z dojrzewaniem i hormonami. Boję się, że to jakieś zaburzenia. Denerwuje się o byle drobiazgi, potrafi rzucać przedmiotami o ścianę. Pobił się z kolegą, chociaż akty przemocy do tej pory były dla niego obce. To jest tak, jakby w jednym człowieku były dwie osoby – dobra i łagodna oraz agresywna. Czy mój brat powinien wybrać się na wizytę u psychiatry? Martwię się, że jego zachowanie będzie się pogarszać. - Alina

Na pytania Czytelników odpowiada dr n. med. Sławomir Adam Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa:

 Chociaż to nie reguła, to należałoby sprawdzić, czy agresja Pani brata nie jest wynikiem zaburzeń osobowości, bądź uszkodzeń w układzie nerwowym. W tym celu trzeba się wybrać z wizytą do lekarza psychiatry lub psychologa. Specjalista będzie w stanie stwierdzić, czy występują tzw. zaburzenia organiczne, wynikające z zaburzeń struktury narządów odpowiedzialnych za życie psychiczne, w tym mózgu.

Nie należy też wykluczyć, że zachowanie brata jest po prostu wynikiem złego charakteru, co sprawia, że w sytuacjach rozwiązywania problemów sięga on do przemocy. Ale przyczyną przemocy mogą być doświadczenia z dzieciństwa,  choroba, odniesiony uraz, uzależnienia lub choroba psychiczna.

Przemoc, używanie siły wobec drugiego człowieka, powodowane są różnymi intencjami – chęcią wyrządzenia krzywdy, próba spowodowania zmiany w zachowaniu danej osoby, bądź doprowadzenie do zrealizowania osobistych celów. Zazwyczaj chodzi o potrzebę rozładowania nieznośnego napięcia – pojawiające się agresja i przemoc są skutkiem wystąpienia silnych emocji, które powodują utratę kontroli nad zachowaniem. 

Napotykając na swojej drodze problemy, z którymi dana osoba nie może sobie poradzić, dochodzi do wniosku, że utraciła kontrolę nad życiem. Po chwili okazuje się, że utraciła też kontrolę nad swoim zachowaniem – wyżywa się na bliskich, znajomych czy nawet obcych osobach. W taki sposób reaguje na niepowodzenia życiowe. Śmiało można powiedzieć, że taką osobę charakteryzuje mierna zdolność zwalczania frustracji, niska samoocena i niski poziom kontroli impulsów. Każda próba komunikowania się z nią, próba wyjaśnienia jej swoich racji, nierzadko przynosi efekt w postaci złości, frustracji oraz  impulsywnej reakcji z rękoczynami włącznie. Warto się zastanowić i zaobserwować, czy agresywna w swoim zachowaniu osoba nie ma skłonności do uzależnień od substancji psychoaktywnych, wśród których najpowszechniejszy jest alkohol.

Są też choroby, które mogą skutkować zmianami stanu psychicznego i dawać odległe następstwa w postaci zaburzeń procesów poznawczych. Należą do nich choroby somatyczne, jak na przykład zaburzenia endokrynologiczne, choroby układu krążenia, a także choroby organiczne tkanki mózgowej, guzy, urazy mózgu. Agresja może przejawiać się również podczas depresji z pobudzeniem. Stąd tak ważna jest wizyta u psychiatry lub psychologa, by tego typu zaburzenia potwierdzić lub wykluczyć.

komentarze