Studia w Radomsku

Studia w Radomsku

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi rozszerza swoją działalność edukacyjną poprzez utworzenie nowej filii w Radomsku. Decyzja o otwarciu filii została zaaprobowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia powstała w 1997 roku i z sukcesem działa na obszarze Łodzi i Kalisza wzbogacając lokalny rynek pracy wykwalifikowanymi specjalistami, budując swoją renomę jako zaufana instytucja edukacyjna. Absolwenci uczelni, w liczbie bliskiej 4 tysiące, znajdują zatrudnienie w różnorodnych sektorach gospodarki, co potwierdza wszechstronność i uniwersalność kształcenia oferowanego przez uczelnię.

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego aktywnie uczestniczy w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.Udział w projektach europejskich umocnił pozycję WSFI jako nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, gotowej do odpowiedzi na wyzwania globalnego rynku edukacyjnego.

Rozszerzenie działalności o nową filię w Radomsku to kolejny krok w ekspansji uczelni. Wydział Nauk Społecznych w Radomsku będzie oferować studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia. Kwalifikacje zdobywane podczas tych studiów nawiązują do teorii i praktyki wielu dyscyplin ujętych w dziedzinie nauk społecznych tj. ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz prawa. Różnorodna oferta specjalności oferowanych na kierunku pozwala dostosować profil kształcenia do predyspozycji i potrzeb studentów. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie ekonomii na lokalnym rynku pracy oraz sposób na zwiększenie dostępności edukacji wyższej dla mieszkańców Radomska i okolic.

W pierwszym etapie działalności filia będzie oferować kształcenie w systemie zaocznym, co pozwoli osobom pracującym lub mającym inne zobowiązania na połączenie nauki z codziennymi obowiązkami. Docelowo planowane jest uruchomienie studiów dziennych, rozszerzając dostępność oferty edukacyjnej dla kandydatów, którzy preferują tradycyjny model studiów.

Rekrutacja na studia rozpocznie się 8 maja 2024 r, dając kandydatom szansę na rozpoczęcie nauki w nowo powstałej filii już od 1 października 2024 r. Jest to doskonała okazja dla młodych ludzi zainteresowanych ekonomią, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędną do rozpoczęcia kariery w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Równocześnie jest to możliwość uzupełnienia lub rozszerzenia posiadanych kwalifikacji dla osób pracujących.

Nowa filia Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Radomsku mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Lokalizacja w centrum miasta, bliskość dworca kolejowego oraz centrum handlowego zapewni łatwy dostęp dla studentów.

Więcej o:
radomsko strudia w radomsko szkoła wyższa wyższa szkoła finansów i informatyki im. prof. janusza chechlińskiego w łodzi
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE