Pow. bełchatowski: Klub Seniora potrzebą czasu

Pow. bełchatowski: Klub Seniora potrzebą czasu Fot. UM Zelów, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

W Zalesiu w gminie Zelów oddano do użytku Klub Seniora. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, podmiotów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Gratulacje dla pomysłodawców i realizatorów tego przedsięwzięcia przekazali m.in. Grzegorz Lorek - poseł na Sejm RP, przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie Sławomir Malinowski i wicestarosta Jacek Bakalarczyk.

Dla osób starszych niesamodzielnych działa od 1 września Klub Seniora w Zalesiu. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku (9:00 – 17:00) i działa w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”, współfinansowanego przez EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.

Jak powiedział podczas uroczystości otwarcia Domu Seniora w Zalesiu Sławomir Malinowski, Przewodniczący RP w Bełchatowie, tego rodzaju inicjatywy są tak naprawdę potrzebą czasu, odpowiedzią na strukturę demograficzną w kraju, która wyraźnie pokazuje, że nasze społeczeństwo jest statystycznie coraz starsze.

Wicestarosta Jacek Bakalarczyk życzył podopiecznym zdrowia i jak najwięcej możliwości korzystania z oferty placówki. Na ręce pani kierownik Janiny Kędziak przekazał kosz słodyczy, jako symbol dobrej, przyjaznej i rodzinnej atmosfery w Domu Seniora.

Klub zapewnia bezpłatnie opiekę i warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osób niesamodzielnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Placówka oferuje różne formy aktywności, integracji i zajęć kulturalnych, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Klub organizuje zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające, warsztaty jogi, muzyczne, taneczne, wizażu, informatyczne, kulinarne, fryzjerskie. Planowane są spotkania z lekarzem, psychologiem, prawnikiem, dietetykiem. Uczestnicy mają zagwarantowane 2 posiłki. Dla osób, które nie mogą dotrzeć do Klubu, zorganizowany jest transport.

Wartość projektu dla Gminy Zelów wynosi 2.585.442,66 zł (w tym dofinansowanie 2.359.667,60 zł). Warto zaznaczyć, że jest to największe wsparcie wśród partnerów projektu. Gmina Zelów realizuje Klub Seniora dla osób niesamodzielnych oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerami są: Powiat Bełchatowski (Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Bełchatowie), Miasto Bełchatów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie), Gmina Zelów (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie) oraz Gmina Rusiec (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu).

Projekt potrwa do 31 stycznia 2023 r.

(info: UM Zelów, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie)

Więcej o:
powiat bełchatowski gmina zelów zalesie klub seniora
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE