Podsumowanie pierwszego roku kadencji Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Podsumowanie pierwszego roku kadencji Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Podczas XIV sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, 20 listopada starosta Beata Pokora dokonała podsumowania pierwszego roku kadencji obecnego Zarządu Powiatu Radomszczańskiego. Starosta mówiła m.in. o przeprowadzonych inwestycjach drogowych, o wdrożeniu reformy edukacyjnej w szkołach, stworzeniu nowoczesnej placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Kamil” w Strzałkowie, a także o turystycznych działaniach promujących powiat.

Dokładnie 20 listopada mija rocznica zwołania pierwszych obrad Rady Powiatu w obecnej VI kadencji 2018 – 2023.

- Za nami rok trudny i pełen wyzwań - chwile dumy związanej z dobrą realizacją założeń reformy edukacyjnej i wprowadzeniem do naszych szkół podwójnego rocznika pierwszoklasistów, radość z wykonania długo oczekiwanej inwestycji na ul. Jagiellońskiej oraz otwarcia placówki ,,Kamil” w Strzałkowie. Jest to także ogromna troska i poczucie bezradności, z jakim wiąże się luka finansowa spowodowana niewystarczającą subwencją oświatową, która może zagrozić stabilności powiatowego budżetu
- mówiła starosta Beata Pokora.

ZADANIA DROGOWE

Jednym z pierwszych działań był audyt stanu technicznego powiatowych dróg. Sklasyfikowano drogi, wyznaczając te, które w pierwszej kolejności powinny być modernizowane. W 2019 roku poprawa i utrzymanie stanu powiatowych dróg kosztować będzie ponad 10 milionów złotych.

Największą w tym roku inwestycją na powiatowych drogach jest przebudowa dwóch odcinków ul. Jagiellońskiej w Radomsku, wykonana przy wsparciu z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Prace podzielono na dwa etapy: modernizację prostego odcinka pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. św. Jadwigi (koszt 1,985 mln zł) oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Armii Krajowej i Starowiejską (koszt 2,7 mln zł).

Kolejną inwestycją był remont nawierzchni ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku, przeprowadzony w październiku. Położono nową nawierzchnię bitumiczną na ok. 770-metrowym odcinku od Starego Cmentarza do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Koszt to nieco ponad 275 tys. zł, w tym 250 000 zł dofinansowania od miasta Radomsko.

Czytaj więcej: Ulica Wyszyńskiego już bez utrudnień

Oprócz tego wykonano generalny remont mostu w Faliszewie w gm. Przedbórz (koszt: 559 tys. zł). Przebudowano dwa odcinki drogi Amelin – Dziepółć (koszt 568 tys. zł), przebudowano ok. 500-m odcinka drogi Kodrąb – Lipowczyce. Modernizacja drugiego, 600-metrowego odcinka tej drogi zakończy się w najbliższych dniach. Koszt dwóch etapów inwestycji 304 tys. zł. Przebudowano ponad 300-m odcinków powiatowych dróg: w Kolonii Lgota (koszt 128 tys. zł), w miejscowości Piaski (koszt 99 tys. zł), przebudowano skrzyżowanie w Grodzisku w gm. Żytno (koszt. 47 tys. zł). A w najbliższych dniach zakończy się remont ponadkilometrowego odcinka drogi między Przedborzem a Piskorzeńcem. Przebudowano też skrzyżowanie z drogą do Gór Mokrych (koszt 493 tys. zł). Bieżące utrzymanie powiatowych dróg w 2019 r. to wydatek rzędu 3,5 mln złotych.

EDUKACJA

- Wiele wysiłku, emocji i pieniędzy pochłonęły zadania związane z realizacją reformy edukacyjnej. Staraliśmy się zrobić wszystko, aby skutki reformy i kumulacja absolwentów jak najmniej obciążały uczniów. Dzięki pracy wielu osób udało się uruchomić podwójną liczbę - 61 klas pierwszych i zapewnić miejsca do edukacji dla 976 uczniów po gimnazjach oraz 994 po podstawówkach. Za sukces można uznać, że mimo przyjęcia tak wielu uczniów udało się uniknąć nauki na dwie zmiany

- mówi starosta.

W porozumieniu z dyrektorami szkół wykonany został plan remontów i adaptacji, dzięki czemu powstało dodatkowych osiem pomieszczeń klasowych. Prace pochłonęły 300 tysięcy złotych.

Czytaj więcej: Wakacyjne remonty w szkołach średnich

A także: Małe i duże remonty w szkołach średnich

OPIEKA SPOŁECZNA

Wśród najważniejszych inwestycji w zakresie opieki społecznej starosta Pokora wymieniała stworzenie nowoczesnej placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Kamil” w Strzałkowie, gdzie dom znajdzie 14 dzieci pozbawionych opieki rodziców. Ogólny koszt wyposażenia i remontu wnętrz to kwota niespełna 100 tys. zł.

Czytaj więcej: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kamil” w Strzałkowie już otwarta

Nie ustają działania w celu poprawy funkcjonowania obu Domów Pomocy Społecznej. M. in.: w DPS w Radziechowicach zamontowano 4 nowe kotły warzelne (koszt: 91 tys. zł), przeprowadzono tam także generalny remont łazienek celem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. DPS w Radomsku wyposażono w zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego, dla bezpieczeństwa dostosowano do tego systemu windę osobową (wartość zadania: 18 tys. zł). Wyremontowano też schody wejściowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń przychodni ,,Pro Familia” przy ul. Przedborskiej. Koszt prac - 60 tys. zł.

- Decyzją, która zaprocentuje w przyszłości będzie plan budowy powiatowego Centrum Rehabilitacyjno – Integracyjnego. Centrum, ulokowane obok szpitala ma pomieścić kompleks placówek pomocy społecznej, oprócz PCPR, także Warsztaty Terapii Zajęciowej, Mieszkanie Chronione, Środowiskowy Dom Samopomocy. Trwa przygotowywanie projektu inwestycji, jego koszt: 150 tys. zł

- mówiła starosta.

OCHRONA ZDROWIA

W ciągu ostatnich miesięcy Szpital Powiatowy w Radomsku poprawił swą renomę. Placówka wyróżnia się w regionie nie tylko wysokiej klasy sprzętem medycznym, ale i jakością świadczonych usług. Prężnie się rozwija i zwiększa zakres usług zdrowotnych oferowanych pacjentom. Zdobył najwyższą lokatę w prestiżowym rankingu ,,Liderzy Zarządzania”, opublikowanym przez gazetę ,,Rzeczpospolita”, otrzymał tytuł Najlepiej Zarządzanego Szpitala Publicznego w Polsce oraz nadany po szczegółowym audycie – Certyfikat Akredytacyjny w zakresie działalności Szpitala Wielospecjalistycznego.

Czytaj więcej: Szpital z Radomska doceniony w rankingu Rzeczpospolitej

Dzięki efektywnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i realizowaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych szpital sukcesywnie pozyskuje nowoczesny sprzęt medyczny wraz z oprogramowaniem (wartość pozyskanego sprzętu: ok. 10 mln zł). Od lutego 2019 roku świadczony jest tu pełny (z wyjątkiem kardiochirurgii) zakres usług kardiologicznych – od leczenia zawałów serca w pracowni hemodynamicznej do wszczepiania rozruszników w pracowni elektrofizjologii. W październiku pierwszych pacjentów przyjęto na Pododdziale Urologicznym. Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Neonatologiczny, które zyskały II stopień referencyjności, należą do najlepiej wyposażonych w województwie. Rodzące i ich najbliżsi mogą tu korzystać z udogodnień w potaci pokoi rodzinnych.

Od kwietnia tego roku, po wielu miesiącach przygotowań, obejmujących między innymi zakup karetek specjalistycznych, radomszczański szpital przejął pełnienie zadań ratownictwa medycznego na terenie dwóch powiatów: radomszczańskiego i pajęczańskiego, wchodząc tym samym w sieć tzw. pogotowia ratunkowego.

Czytaj więcej: Szpital w Radomsku przejął ratownictwo medyczne

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach wsparcia działań zmierzających w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiat przekazał 45 tys. zł na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku oraz 40 tys. zł na dofinansowanie zakupu autocysterny dla potrzeb Komendy PPSP w Radomsku. Zakończono proces dofinansowywania zakupu dla gmin agregatów prądotwórczych, niezbędnych w sytuacjach klęsk żywiołowych, by zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni ścieków oraz ujęć wody.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Trwają procedury związane z zakupem systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników. Dzięki aplikacji mobilnej możliwa będzie prezentacja wyników pomiaru w internecie, dostępna także na stronach Urzędów Gmin biorących udział w projekcie (zakończenie zadania w I kwartale 2020 r.).

Powiat wspiera finansowo projekty związane z tworzeniem terenów zielonych. W 2019 roku opracowano Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla obszaru gminy Gidle. Plany te stanowią podstawowe narzędzie regulujące gospodarkę leśną na obszarze lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie kosztowało 40 tys. zł, 80 proc. tej kwoty pokryto z dotacji Gen. Dyr. Lasów Państwowych.

PROMOCJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Od początku roku zrealizowano szereg zadań, dotyczących promocji walorów turystycznych Powiatu Radomszczańskiego, a także propagowania aktywnego wypoczynku i tzw. turystyki weekendowej: przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku zamontowana została samoobsługowa stacja naprawy rowerów, na Facebooku został utworzony profil fanpage o nazwie ,,ERA Travel”, trwają prace nad aplikacją mobilną ERA Travel. Zorganizowano plenery fotograficzne, rajdy rowerowe, piesze oraz spływy kajakowe Pilicą i Wartą, a także trzy edycje konsultacji w sprawie tworzenia nowych szlaków rowerowych.

Więcej o:
powiat radomszczańki zarząd radomsko powiat VI kadencja zarządu powiatu radomszczańskiego beata pokora radomsko starosta pokora radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE