Radomsko, Łódzkie 6.1o Czwartek, 21 Listopada 2019

REKRUTACJA NA STAŻE I SZKOLENIA DLA OSÓB PO 29 r.ż.

Data dodania:
Możliwość zdobycia nowego zawodu, uzupełnienia kwalifikacji i odbycia płatnego stażu zawodowego z możliwością zatrudnienia.

Zgłoś się do udziału w projekcie „Kumulacja możliwości” organizowanego przez Navigator International Sp. z o.o., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ilość miejsc ograniczona.


W ramach projektu oferujemy:
- identyfikację potrzeb;
- pośrednictwo pracy;
- wysokiej jakości szkolenia zakończone egzaminem UDT lub SEP - Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych LPG +Uprawnienia energetyczne grupa 1 (elektryczne - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV) E- eksploatacja (zapewniamy stypendium szkoleniowe)
- 3 mce staże (zapewniamy stypendium stażowe)
- możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Ponadto uczestnicy projektu w czasie prowadzonych zajęć będą mieli zapewniony catering. Jednocześnie dla ponad 60% uczestników przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz stażu. Zapewniamy także ubezpieczenie i badania.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie wszystkie następujące kryteria:

- pozostające bez pracy (bezrobotne - nie ma konieczności rejestracji w PUP, bierne zawodowo, poszukujące pracy) po 29 roku życia,
- zamieszkujące teren woj. łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC),
- posiadające wykształcenie - podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,
- wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach,
- w szczególności osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety i osoby długotrwale bezrobotne.


Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: od dnia 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników/czek przewidzianych w projekcie). Rekrutacja prowadzona będzie na terenie woj. łódzkiego.Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Kumulacja Możliwości" proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Paweł Łebkowski
tel: 502-831-024
e-mail: biuro@bhrm.pl
100.00 zł
Paweł Łebkowski
+48502
biuro@bhrm.pl