Terapia przez sztukę

Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Fundacja Inicjatyw Kulturalnych zajmują się realizacją projektu terapeutyczno-artystycznego dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich zdrowych rówieśników.

Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Fundacja Inicjatyw Kulturalnych zajmują się realizacją projektu terapeutyczno-artystycznego dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich zdrowych rówieśników.


Projekt trwający od września 2011 do końca czerwca 2012 roku umożliwia uczestnikom udział w warsztatach teatralnych, tanecznych i w zabawach teatralno-ruchowych. Realizując etiudy teatralne dzieci ćwiczą dykcję i wyobraźnię.


Zajęcia opierane są na zabawie w teatr przy muzyce. Podczas warsztatów tanecznych uczestnicy zajęć poznają podstawowe kroki i układy tańca nowoczesnego.


Udział w projekcie jest świetną inicjatywą oraz formą spędzania czasu dla dzieci i młodzieży. Dzięki warsztatom terapeutyczno-artystycznym mogą nie tylko wzmocnić poczucie wartości osobistej, ale także rozwinąć cierpliwość, wytrwałość i wyobraźnię twórczą.


Projekt realizowany jest ze środków otrzymanych z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse-Kolorowa Akademia finansowanego za środków Fundacji Agora i Fundacji im. Stefan Batorego. Miejski Dom Kultury w Radomsku podpisał umowę partnerską i włączył się w realizację tego projektu.

Więcej o:
warsztaty projekt dzieci warsztaty teatralne mdk radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE