Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Radomsku

Miasto Radomsko przystąpiło do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Badanie ankietowe rozpoczęło się już wśród mieszkańców.

Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.Pojęcie „gospodarka niskoemisyjna” jest często mylone z "niską emisją", zwłaszcza w kontekście ograniczania emisji. Ten pierwszy termin jest jednak znacznie szerszy i oznacza nie tylko walkę o wyeliminowanie niskiej emisji.

Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł emisji. Z kolei „gospodarka niskoemisyjna” oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Miasto Radomsko przystąpiło do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument będzie zawierał m.in. ocenę stanu powietrza na terenie miasta i metody działania na rzecz ochrony środowiska, zmniejszenia ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery i zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Opracowanie wykona dla miasta firma PHIN z Łodzi. W ramach pracy nad dokumentem wykonana zostanie inwentaryzacja budynków na terenie Radomska. Konieczna jest w tym zakresie współpraca mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do życzliwego przyjęcia ankieterów - wyposażonych w identyfikatory z upoważnieniem prezydenta miasta i udzielenia odpowiedzi na kilka pytań. Badanie ankietowe w Radomsku już się rozpoczyna, będzie miało charakter wybiórczy.

Chętnych właścicieli nieruchomości - budynków mieszkalnych i nie tylko, zapraszamy do wypełnienia ankiety drogą elektroniczną. Znaleźć ją można w poniższych linkach:

- gospodarstwa domowe

- firmy

źródło: radomsko.pl

Więcej o:
emisja budżet inwentaryzacje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE