Piotrków Tryb.: rusza budżet obywatelski 2021

Piotrków Tryb.: rusza budżet obywatelski 2021 Fot. UM Piotrków Tryb.

Aż w czterech kategoriach mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego będą mogli zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego 2021. Od 24 sierpnia rusza przyjmowanie wniosków.

Do dyspozycji mieszkańców jest 2 mln 434 tys. złotych. W budżecie obywatelskim 2021 można zgłaszać cztery, a nie jak w roku ubiegłym trzy, rodzaje projektów:

- rejonowe,
- ogólnomiejskie,
- oświatowe – realizowane na terenie placówek oświatowych,
- rodzinne ogrody działkowe.

W przypadku projektów rejonowych do wydania jest po 340 tys. zł na każdy z 4 rejonów. Na projekt ogólnomiejski przeznaczono 600 tys. zł, na oświatowy 374 tys. zł, a na projekt rodzinnych ogrodów działkowych 100 tys. złotych.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć spraw z zakresu:
1) sportu, rekreacji, kultury, oświaty;
2) bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
3) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
4) wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię cieplną;
5) remontu obiektów użyteczności publicznej.

Projekt musi dotyczyć zadania Miasta, realizowanego na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać od 24 sierpnia. Przyjmowanie wniosków potrwa do 11 września. Kolejnym etapem będzie weryfikacja dokumentów przez zespół opiniujący. Głosowanie odbędzie się w dniach 19 października – 1 listopada, a każdy z mieszkańców będzie mógł oddać po jednym głosie na poszczególne kategorie projektów.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą platformy www.piotrkowianiedecyduja.pl.

Harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego:

24 sierpnia – 11 września 20202 r. – zgłaszanie projektów;
14 września – 9 października – weryfikacja projektów;
19 października – 1 listopada – głosowanie;
do 15 listopada – ogłoszenie wyników.

(info: UM Piotrków Tryb.)

Więcej o:
piotrków trybunalski urząd miasta piotrków budżet obywatelski 2021
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE