Radomsko, Łódzkie 0.5o Piątek, 6 Grudnia 2019

Wernisaż wystawy „DE_Z_INTEGRACJA” w Muzeum

Kultura i rozrywka
Beata Januszewska

4 sierpnia w Galerii Muzeum w Radomsku odbyło się otwarcie wystawy przeglądowej „DE_Z_INTEGRACJA” artystów środowiska cieszyńskiego związanego z Instytutem Sztuki w Cieszynie.

Tytuł wystawy, jak podkreślali jej twórcy można interpretować dwojako: albo jako integrację bądź też jej zaprzeczenie. Wśród prac, które znalazły się na wystawie, dominuje czerń. Jednak artystów nie ograniczał żaden ściśle określony kierunek w sztuce, również pod względem doboru techniki malarskiej. Prezentowane prace są nowoczesne i abstrakcyjne.

Ekspozycja będzie prezentowana do końca sierpnia 2019 r.

komentarze