Rozpoczyna się remont mostu w Rudzie. Wprowadzone zostaną objazdy

Rozpoczyna się remont mostu w Rudzie. Wprowadzone zostaną objazdy Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W czwartek 1 października 2020 roku rozpoczynają się prace związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3901E w km 2+429 w miejscowości Ruda. W związku z powyższym odcinek drogi powiatowej nr 3901E pomiędzy Gidlami a miejscowością Ruda zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

Wyznaczony objazd poprowadzony zostanie do m. Zawada w następujący sposób: Zawada->Pacierzów→Karczewice→Garnek→Gidle a do Częstochowy i Kłomnic - Kłomnice→Pacierzów→Karczewice→Garnek→Gidle.

Most w Rudzie, jeden z najdłuższych tego typu obiektów na drogach powiatowych (47,5 m) to część Drogi Powiatowej nr 390E łączącej drogę wojewódzką nr 784 (Radomsko – Św. Anna) z drogą krajową nr 91 (Radomsko - Częstochowa). Mieszkańcy gminy Gidle i nie tylko korzystają z tej trasy, jadąc do Częstochowy.

Stan techniczny obiektu, łączącego brzegi kanału rzeki Warty jest zły. Po latach eksploatacji zniszczeniu uległy części izolacji płyty, elementów nośnych, balustrady. Remont i wzmocnienie konstrukcji jest tym bardziej konieczne, że most znajdujący się na terenie zalewowym bywał w ostatnich latach wielokrotnie podtapiany.

Koszt inwestycji oszacowano na ponad milion złotych. W ramach prac przewidziano m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni i betonowej płyty, wykonanie nowej płyty i izolacji, naprawę przyczółków i spodu przęsła, wykonanie płyt przejściowych, kap żelbetowych, nowej nawierzchni bitumicznej, montaż desek gzymsowych i barier, umocnienie skarp i stożków nasypowych.

Powiat pozyskał na to zadanie dotację - 572 396 zł, z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Wniosek o dofinansowanie inwestycji przygotowali pracownicy Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Więcej o:
powiat radomszczański ruda remont mostu objazdy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE