Zarząd województwa łódzkiego z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd województwa łódzkiego z wotum zaufania i absolutorium Fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił podczas sesji 22 czerwca wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu WŁ za rok 2020 marszałkowi Grzegorzowi Schreiberowi oraz zarządowi województwa.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 18 radnych, przeciw było 12, 3 wstrzymało się od głosu. Identycznym wynikiem zakończyło się głosowanie nad absolutoriom dla marszałka i zarządu województwa. Obie uchwały zostały przyjęte bezwzględną większością głosów.

Głosowanie poprzedziła dyskusja na temat raportu o stanie województwa, który przedstawił marszałek Grzegorz Schreiber.

- To był trudny rok. Rok, w którym żyliśmy i pracowaliśmy w cieniu pandemii koronawirusa. Dziś mogę powiedzieć, że sprostaliśmy wyzwaniom, jakie postawiła przed nami epidemia, a wiele rzeczy służących temu, by mieszkańcom województwa żyło się bezpieczniej i bardziej komfortowo, zrobiliśmy niejako wbrew niej. Od chwili kiedy zostałem marszałkiem, stawiam sobie jasne cele. Po pierwsze zbliżać urząd do ludzi, po drugie ściśle współpracować z rządem, tak by ta współpraca była jak najbardziej owocna dla rozwoju regionu, po trzecie sprawić, by łódzkie, dzięki naszym działaniom, stało się sumą wszystkich powiatów, bo wszystkie powiaty, ich mieszkańcy i ich sprawy są dla nas równie istotne. Dlatego moje podsumowanie roku 2020 będzie w dużej mierze skupione wokół tych trzech wątków – mówił Grzegorz Schreiber.

Przed głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium Sejmik przyjął sprawozdania: finansowe i z wykonania budżetu za ubiegły rok. Komisja rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych Sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie oba dokumenty. Po dyskusji radni udzielili absolutorium zarządowi województwa z marszałkiem Schreiberem na czele.

Więcej o:
województwo łódzkie zarząd województwa łódzkie absolutorium wotum zaufania sejmik województwa łódzkiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE