Urząd Miasta w Radomsku przypomina mieszkańcom, jak pielęgnować drzewa i krzewy

Urząd Miasta w Radomsku przypomina mieszkańcom, jak pielęgnować drzewa i krzewy Fot. UM Radomsko

Nadchodząca wiosna to tradycyjny czas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach. Urząd Miasta w Radomsku – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomska ds. zieleni apelują do właścicieli nieruchomości o prawidłowe przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych zieleni, niedokonywanie tzw. ogławiania drzew liściastych i iglastych. Mieszkańcy nie powinni we własnym zakresie przeprowadzać cięć drzew w pasach drogowych dróg miejskich (ogławianie).

Drzewa pełnią wiele ważnych funkcji w środowisku miejskim. Między innymi są odpowiedzialne za produkcję tlenu, zmniejszanie ilości dwutlenku węgla, oczyszczanie powietrza, czy też poprawianie warunków mikroklimatycznych. Warunkiem do utrzymania prawidłowego bilansu energetycznego drzewa jest zachowanie równowagi pomiędzy koroną drzewa (miejsce redukcji dwutlenku węgla i powstawania tlenu), a podziemnym systemem korzeniowym (źródło wody i soli mineralnych). Nieumiejętne wykonanie cięć pielęgnacyjnych korony (ogłowienie) lub uszkodzenie korzeni powoduje zakłócenia bilansu energetycznego, co w konsekwencji prowadzi do zasychania roślin. Usunięcie powyżej 30 proc. korony drzewa powoduje istotny spadek kondycji drzewa. Dlatego w celu ograniczenia tzw. ogławiania drzew wprowadzono przepis art. 87a ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody. 

- Zgodnie z nim możliwe jest usunięcie gałęzi o wymiarze nieprzekraczającym 30 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Przepis ten nie pozwala więc na obcinanie co roku 1/3 korony, bo inaczej w krótkim czasie drzewo mogłoby zostać całkowicie pozbawione gałęzi. Jeśli obcięcie większej ilości gałęzi jest konieczne, warto rozłożyć te prace na klika lat. Dzięki temu drzewo będzie zdrowsze, bo łatwiej przystosuje się do usunięcia dużej części liści, które dostarczają niezbędnych związków organicznych dla rośliny. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 proc. korony stanowi jego uszkodzenie, a w przypadku usunięcia 50 proc. korony drzewa mówimy już o jego zniszczeniu, ponieważ po przeprowadzeniu takich cięć istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drzewo po kilku latach obumrze lub będzie trwale osłabione – informuje Urząd Miasta w Radomsku.

Co ważne, usunięcie zbyt dużej części korony drzewa podlega wysokiej karze pieniężnej za jego zniszczenie, w wyniku niewłaściwej pielęgnacji, zgodnie z art. 88 i art. 89 ustawy o ochronie przyrody.

Prawo dopuszcza cięcia w koronie drzewa jedynie wówczas, gdy gałęzie są obumarłe lub nadłamane. Mogą być usuwane również gałęzie wchodzące w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, choćby te, które uniemożliwiają poruszanie się chodnikiem lub dotykają elewacji budynku. Za prawidłową pielęgnację uznaje się także kształtowanie koron młodych drzew (do 10 lat) i utrzymywanie nadanego im kształtu. Należy również pamiętać, iż okres ochronny dla ptaków obowiązuje od 1 marca do 15 października. W sytuacji, gdy przycinka jest wymagana, a na drzewie znajdują się jednak gniazda, czy są jaja, pisklęta czy ptaki, to na podjęcie wszelkich działań pielęgnacyjnych wymagana jest zgoda z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli tego nie zgłosimy, a dokonamy takiej przycinki, to popełniamy przestępstwo przeciwko środowisku.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko pielęgnacja drzew
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE