Radomsko, Łódzkie 19.1o Piątek, 21 Czerwca 2019
ważne informacje

Uchwalono budżet na 2019 rok powiatu radomszczańskiego

Powiat
Beata Januszewska

Na IV sesji rady powiatu 20 grudnia w Starostwie Powiatowym w Radomsku przyjęto uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.

Dochody budżetu na 2019 rok Starostwa Powiatowego w Radomsku wynoszą 105,614mln zł. Z czego wydatki wynosić będą 103,964mln zł, a więc w budżecie znajdzie się nadwyżka w wysokości 1mln 650tys. zł. Ma ona zostać przeznaczona na spłatę rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

Plany budżetowe w przyszłym roku, a co za tym idzie prowadzone inwestycje opierają się głównie na dwóch zadaniach. Między innymi na remoncie ulicy Jagiellońskiej (szacunkowy koszt tej inwestycji to 4mln 250tys. zł) oraz na przebudowie mostu w Faliszewie w gminie Przedbórz. Radni w swoim planie na rozwój powiatu radomszczańskiego, o którym pisaliśmy tutaj, zapowiadali również przegląd dróg powiatowych, aby rzetelnie zdecydować o kolejności ich remontów. Na terenie gminy Przedbórz na drodze od Przedborza do końca gminy Przedbórz, czyli do miejscowości Faliszew taki przegląd się już odbył, o czym informował radny Michał Koski. O budżecie wypracowanym przez radnych, starosta Beata Pokora mówiła, że z pewnością będą wprowadzane zmiany oraz liczy, że wpływy na remonty dróg i nie tylko zostaną zwiększone.

- Budżet jest skonstruowany na miarę możliwości finansowych powiatu radomszczańskiego, który nie jest w odmiennej sytuacji niż inne powiaty w Polsce. Mamy taką rzeczywistość finansową, do której musimy dostosować potrzeby, zadania, remonty i tak też zrobiliśmy. Oczywiście są to tylko założenia ma 2019 rok i praktycznie na każdej sesji dokonujemy zmian w budżecie. I myślę, że te zmiany będą tak samo na plus, jak w każdym poprzednim roku, że zarówno inwestycje, jak i zadania remontowe zostaną zwiększone
- mówiła starosta Beata Pokora.

Ostatecznie 14 radnych głosowało za przyjęciem w takim kształcie budżetu, natomiast 7 radnych wstrzymało swój głos. Sporym wyzwaniem dla radnych będzie wrzesień 2019 roku, kiedy to trzeba będzie przeprowadzić reformę szkół średnich. Spowodowane to jest likwidacją gimnazjów. To właśnie w przyszłym roku spotkają się dwa roczniki: pierwsi absolwenci ósmych klas podstawowych z ostatnimi uczniami gimnazjów. Już teraz radni zapowiadają, że czeka ich w związku z tym duże wyzwanie dla znalezienia miejsca dla wszystkich uczniów.

komentarze