Poważne plany powiatu na rozwój w 2019 roku

Poważne plany powiatu na rozwój w 2019 roku

Modernizacja ulicy Jagiellońskiej w Radomsku, utworzenie terenu rekreacji wodnej na rzece Warcie, matura międzynarodowa, wydłużenie pracy wydziały komunikacji, zorganizowanie sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oraz zorganizowanie centrum integracyjno-rehabilitacyjnego dla wspierania osób z niepełnosprawnością – to jedne z najważniejszych punktów przedstawionych przez radnych, jako plany do realizacji w 2019 roku.

Zawiązana w październiku koalicja, w skład której weszli radni z Koalicji Obywatelskiej, Wspólny Samorząd, PSL, RPS i SLD zaprezentowała 3 grudnia wypracowany wspólnie plan na rozwój powiatu radomszczańskiego w kadencji 2018-2023. Na konferencji obecni byli również radni Prawa i Sprawiedliwości. Główne filary planu tworzy: program dla dróg, turystyka w powiecie, poprawa zdrowia, przyjazny urząd i program dla edukacji.

Pierwszy punkt programu „Program dla dróg”, w jego głównych założeniach znalazły się modernizacja dróg będących w najgorszym stanie. Wykonanie audytu stanu tych dróg przez pracowników wydziału zarządzania drogami oraz przez samych radnych. Opracowanie strategii budowy dróg i infrastruktury okołodrogowej na 5 lat. Wypracowanie też zasad współpracy z samorządami dotyczącymi uporządkowania odpowiedzialności za obszary powiatowe znajdujące się w granicach miast i gmin np. tereny zielone.

Wspomniano również o zadaniu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – a jest nim przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Radomsku. Nasz powiat znalazł się na 9. pozycji pośród wniosków na dofinansowanie projektów, który był składany we wrześniu br. W planach przewidziana jest przebudowa ulicy w postaci: wykonania pasów postojowych, dwóch zatok autobusowych, rozbudowa systemu uzdatniania drogi, przebudowa sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych. Co do modernizacji innych ulic w powiecie przewodniczący komisji rozwoju Marek Rząsowski mówił, że potrzeba jest przeprowadzić klasyfikację dróg

- W ramach tego programu na najbliższe półrocze zostało zaplanowane rozwiązanie z klasyfikacją dróg, czyli wewnętrzny audyt, dotyczący dróg, które znajdują się na terenie powiatu. Naszym celem jest to żeby faktycznie wypracować takie założenia na pięć lat i sklasyfikować jakość dróg. I na podstawie tego określić plan ich budowy i remontów. Wypracować również harmonogram pracy
- mówił Marek Rząsowski.

Obok ogólnej strategii rozwoju, który już funkcjonuje w starostwie, radni zaproponowali w swoim programie opracowanie strategii funkcjonalnej w obszarze turystyki. Punkt ten znalazł się w drugim założeniu programu „Turystyka w powiecie”. Poza tym znalazły się tam też pomysły na powstanie na terenie powiatu terenu rekreacji wodnej wraz z powstaniem kąpieliska, stworzony w porozumieniu z gminami. Oraz utworzenie tematycznych tras rowerowych, również przy współpracy z gminami, ale też i z Lasami Państwowymi oraz innymi podmiotami zewnętrznymi zainteresowanymi turystyką. Tworzenie przystani kajakowych oraz rozważenie powołania referatu turystyki.

- Jeśli uznamy, że obszar turystyki jest na tyle ważnym, interesującym i kluczowym trybikiem rozwoju naszego powiatu to w naszym przekonaniu należałoby powołać taki referat turystyki, dla podkreślenia wagi tego obszaru, ale to dopiero w momencie pracy nad strategią w tym obszarze
- mówił Marek Rząsowski.

Kolejny obszar programu to „poprawa zdrowia”. Jego dwoma głównymi zadaniami, wokół których radni będą chcieli się skupić to organizacja centrum integracyjno – rehabilitacyjne, które obejmowałoby swym działaniem trzy obszary: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty terapii zajęciowej, mieszkanie chronione. Na terenie powiatu są tylko trzy domy samopomocy: w gminie Lgota Wielka, w Radomsku i w gminie Przedbórz.

-W naszym przekonaniu jest to ilość niewystarczająca, gdyż potrzebujących jest znacznie więcej, tym bardziej, że są w budżecie środki, które można by na to wykorzystać i są na ten cel przeznaczone. Jeśli chodzi o szczegóły to jest kwestia opracowania koncepcji oraz podjecie decyzji specjalną uchwałą. W naszym przekonaniu temat jest bardzo ważny i należałoby do niego podejść bardzo poważnie i w tej kadencji chcieć go zrealizować
-  mówił Fabian Zagórowicz.

Drugim przedsięwzięciem byłoby utworzenie na terenie powiatu sieci placówek opiekuńczo – wychowawczych. Z naszego powiatu około 80 dzieci przebywa w tego typu placówkach poza naszym powiatem. Także również tu zasadnym jest utworzenie takich miejsc, a warto też wspomnieć, że byłyby to dodatkowe miejsca pracy. Radni chcą dokonać rozeznania terenu powiatu i wykorzystać istniejące budynki to tego celu.

W kolejnym punkcie programu „Przyjazny urząd” znalazły się takie punkty, jak włączenie mieszkańców do podejmowania decyzji dotyczących ich życia, jak edukacja, czy rekreacja. Pod rozwagę brana jest też możliwość funkcjonowania budżetu obywatelskiego w powiecie, co spotkało się z dużym poparciem radnych PiS. Ale co równie ważne, radni chcą poprawy nie tylko warunków pracy pracowników, ale też poprawy dla petentów w postaci dłuższych godzin pracy urzędu. Chodzi przede wszystkim o wydział komunikacji.

- Chcielibyśmy zorganizować i zmodernizować pracę urzędu w taki sposób, żeby faktycznie były stworzone przyjazne warunki dla pracowników, ale również też dla petentów. Chcielibyśmy dokonać włączenia mieszkańców w podejmowanie decyzji, które dotyczą ich życia, edukacji, rekreacji poprzez konsultacje społeczne. Rozważamy też możliwość funkcjonowania budżetu obywatelskiego w powiecie. Z uwagi na to, że niektóre wydziały wymagają naprawy procesu obsługi mieszkańców, mamy tutaj na myśl głównie wydział komunikacji, rozważać będziemy rozszerzenie możliwości obsługi mieszkańców w dodatkowym czasie
- mówiła Ewa Gajzler.

Przewidywana jest również dalsza modernizacja budynku starostwa pod kontem udogodnień dla niepełnosprawnych, tak by każdy mógł skorzystać z urzędu bez żadnych ograniczeń.

Ostatnim punktem programu jest „Program dla edukacji”. W jego założeniach znalazła się organizacja nowego roku szkolnego, która zapewni odpowiednie dostosowanie się placówek do założeń reformy rządowej. Jak również opracowanie i wprowadzenie wspólnie z gminami powiatu radomszczańskiego programu doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych.

- W ostatnich latach obserwujemy duże zapotrzebowanie na rozwój doradztwa zawodowego. Ustawodawca wprowadza już od przyszłego roku na cykl kształcenia 10 godzin w zakresie doradztwa zawodowego, co jest bardzo dobrym działaniem. Natomiast radni i zarząd powiatu, widzimy konieczność dodatkowo wyjść poza założenia, które wynikają z obowiązków na nas nakładanych. Polegające na tym by wyjść z większą współpracą i z propozycjami dla włodarzy gmin, którzy zarządzają szkołami praktycznie już tylko podstawowymi. Żeby w zakresie doradztwa zawodowego lepiej móc kierunkować dzieci w całym systemie edukacji
- mówił wicestarosta Jakub Jędrzejczak.

Poza tym w programie edukacji znalazły się pomysły na wdrążanie innowacyjnych kierunków edukacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wdrożenie programu matury międzynarodowej.

- Uważamy, że powinniśmy umożliwić młodzieży kształcenie i zdanie takiej matury w tym systemie, co w naszym przekonaniu podniesie poziom nauczania nie tylko w szkołach średnich, ale wymusi również podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych. To jest bardzo ważne aby młodzież mogła w tym systemie się kształcić na tym poziomie w obcym języku wykładowym
- mówił Arkadiusz Ciach.

Więcej o:
powiat radomszczański kadencja 2018-2023 program rozwoju powiatu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE