Ruszył nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku

Ruszył nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku Fot. arch. redakcji

Został ogłoszony nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów III kadencji. Członkami Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku mogą być wyłącznie mieszkańcy Radomska, którzy ukończyli 60. rok życia.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać organizacje osób starszych oraz podmioty działające na ich rzecz, mające siedzibę/oddział terenowy w Radomsku w terminie od 15 maja 2023 roku do 29 maja 2023 roku. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego przedstawiciela.

Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu).

Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (w załączeniu).

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w Centrum Aktywności Społecznej oraz na stronie internetowej www.radomsko.pl/ w zakładce: Współpraca z NGO/NGO: Aktualności.

Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku”, w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2023 r.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko miejska rada seniorów kandydaci nabór kandydatów

Załączniki

zarzadzenie_102_2023_o_naborze_do_rady_seniorow.pdf

zal-nr_1_-zgloszenie_kandydata.pdf

zal-nr_2_-oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_kandydowanie.pdf

zal-nr_3_-klauzula_rodo.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE