Radni przyjęli nowy regulamin korzystania z Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku

Radni przyjęli nowy regulamin korzystania z Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W 2022 r. zmieni się regulamin korzystania z Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni podczas środowej (29 grudnia) sesji. Jedną ze zmian regulaminu jest umożliwienie wejścia na teren obiektu zwierząt.

Głównym powodem nowelizacji tego regulaminu była konieczność uporządkowania zmian wprowadzanych do obowiązującego dotąd regulaminu oraz doprecyzowanie i zaktualizowanie warunków korzystania z hali.

Drobne zmiany dotyczą m.in. godzin otwarcia obiektu. Z hali można korzystać:

  • w dni powszednie (z wyjątkiem świąt) - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00;
  • w soboty i niedziele (z wyjątkiem świąt) w godzinach od 10.00 do 18.00.

W szczególnych przypadkach kierownik hali może wydłużyć lub skrócić godziny otwarcia hali.

Nieodpłatnie halę udostępnia się:

  • dla realizacji przez szkoły ponadpodstawowe zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego;
  • na potrzeby organizacji powiatowych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat;
  • na potrzeby imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez powiat; powiatowym jednostkom organizacyjnym realizującym swoje zadania statutowe;
  • klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę na terenie powiatu, realizującym zadania publiczne zlecone przez powiat.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem, może udostępnić halę nieodpłatnie jedynie w terminach nieobjętych rezerwacją, na potrzeby organizacji imprez (o niekomercyjnym charakterze): 

  • charytatywnych odbywających się pod patronatem Starosty Powiatu;
  • służących budowaniu pozytywnego wizerunku i promocji Powiatu;
  • organizowanych na mocy odrębnych umów i porozumień.

W pozostałym zakresie halę udostępnia się odpłatnie, w oparciu o umowę zawartą z jej kierownikiem.

W nowym regulaminie zniesiony został także zakaz wprowadzania do hali zwierząt.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański powiatowa hala sportowa radomsko regulamin
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE