Piotrków ma budżet na 2021 rok

Piotrków ma budżet na 2021 rok Fot. UM Piotrków Tryb.

Radni Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim uchwalili budżet na 2021 rok. Będzie to kolejny rok nastawiony na inwestycje. Nakłady majątkowe wyniosą blisko 83 miliony złotych.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z epidemią koronawirusa obrady poniedziałkowej sesji Rady Miasta zorganizowano w trybie korespondencyjnym. Materiały na sesję radni otrzymali drogą elektroniczną, następnie złożyli karty głosowań a podczas sesji odczytano wyniki głosowań wraz ze stanowiskami dotyczącymi przyszłorocznego budżetu.

Podczas obrad radni najpierw uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2036. Przed głosowaniem nad przyszłorocznym budżetem odczytano pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji Rady Miasta. Następnie najważniejsze cechy tegorocznego budżetu przedstawił prezydent Krzysztof Chojniak.

- Budżet na 2021 rok jest zgodny ze złotą regułą budżetu – dochody finansują w pełni wydatki bieżące i pozostaje nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi w kwocie 32,7 mln zł, a nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi prawie 6,0 mln zł. Projekt budżetu jest efektywny - przyrost długu o 1 zł zapewni przyrost majątku o 1,92 zł oraz optymalny, ponieważ racjonalnie łączy rosnące potrzeby mieszkańców z ograniczonymi zasobami finansowymi Miasta – mówił podczas obrad prezydent Krzysztof Chojniak.

- Budżet jest bezpieczny. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie 174,7 mln zł, tj. 32,31 proc. planowanych dochodów ogółem (limit liczony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wynosił 60 proc.). Z kolei poziom obciążenia dochodów obsługą długu wyniesie 4,88 proc. planowanych dochodów przy limicie, wynoszącym dla naszego miasta 11,30 proc. - tłumaczył prezydent.

Budżet na 2021 rok jest przede wszystkim prorozwojowy. Nakłady majątkowe wynoszą 82,8 mln zł, co stanowi ponad 14,0 proc. wydatków ogółem, z czego blisko 79 mln złotych wydamy na inwestycje. Podczas sesji prezydent przedstawił najważniejsze inwestycje, które miasto planuje wykonać w przyszłym roku.

Najwięcej wydamy na gospodarką komunalną i ochronę środowiska – 21,9 mln zł, na drogi – 18,9 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 16,4 mln zł.

- Ponad 10 milionów mamy zaplanowane na rewaloryzację parku Belzackiego. W ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego planujemy budowę systemu kogeneracyjnego. Ponad 6 milionów złotych mamy zaplanowane w przyszłym roku na zagospodarowanie zbiornika Bugaj, a 11 milionów na termomodernizację dwóch szkół: II LO oraz SP nr 12. Kontynuować będziemy rewitalizację terenów Podzamcza poprzez projekt Młode Stare Miasto. Zaplanowaliśmy także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej i Glinianej oraz pierwszy etap przebudowy ul. Roosevelta, od granic miasta do ul. Wroniej – wyliczał prezydent podkreślając, że to tylko część z wielu zaplanowanych na najbliższe 12 miesięcy prac.

(info: UM Piotrków Tryb.)

Więcej o:
piotrków trybunalski urząd miasta piotrków sesja budżet piotrków budżet 2021
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE