Petycja została odrzucona. Nie ma pieniędzy na generalny remont drogi

Petycja została odrzucona. Nie ma pieniędzy na generalny remont drogi Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Radomszczańskiego analizowali petycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 3918E na odcinku Wielgomłyny – Myśliwczów – Maksymów do granicy gminy Żytno (wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w postaci nowej nakładki asfaltowej).

Jak podkreślają samorządowcy, Zarząd Powiatu cały czas na bieżąco analizuje wysokość budżetu Powiatu Radomszczańskiego m.in. pod kątem wygospodarowania środków na realizację zadań drogowych. Na chwilę obecną możliwości finansowe nie pozwalają na samodzielne finansowanie inwestycji drogowych. Środki finansowe z trudem wystarczają na realizację tylko niezbędnych prac drogowych gwarantujących minimum bezpieczeństwa.

Stan techniczny drogi powiatowej nr 3918E Wielgomłyny (ul. Częstochowska) - Myśliwczów - Maksymów - granica gminy Żytno (o długości 6,9 km), zgodnie z ostatnią oceną stanu technicznego (luty 2022) przygotowaną przez pracowników Wydziału Zarządzania Drogami, został zakwalifikowany w dużej mierze jako niezadawalający lub zły. Powyższe kwalifikuje większość odcinków przedmiotowej drogi do wykonania przebudowy lub kapitalnego remontu - potrzeba na to ponad 4 mln złotych. Przebudowa czy też remont całej drogi będzie trudny do realizacji, dlatego też bardziej realnym jest podzielenie całego zadania na krótsze odcinki i prowadzenie remontu etapami. W tym celu Powiat Radomszczański będzie wnioskował o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę przedmiotowej drogi.

W poprzednich latach powiat realizował prace związane z przebudową poszczególnych odcinków tej drogi. W roku 2016 pozyskano środki z Ministerstwa Finansów na przebudowę mostu znajdującego się na granicy Gminy Wielgomłyny i Żytno (koło miejscowości Kozie Pole). Pod koniec roku 2017 przebudowany został początkowy odcinek przedmiotowej drogi (o długości 445 m) - ul. Częstochowska w miejscowości Wielgomłyny.

Do czasu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na przebudowę całej wnioskowanej drogi Starostwo Powiatowe w Radomsku będzie systematycznie prowadzić remonty cząstkowe (uzupełnianie ubytków) w taki sposób, aby zapewnić przejezdność dla użytkowników ruchu kołowego i zagwarantować im minimum bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty dotyczące stanu finansów budżetu Powiatu Radomszczańskiego radni uznali, że petycja na dzień dzisiejszy nie może być pozytywnie rozpatrzona.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański petycja. remont drogi droga wielgomłyny-myśliwczów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE