O remoncie ul. Krasickiego i sprzedaży działek w Strzałkowie na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego

O remoncie ul. Krasickiego i sprzedaży działek w Strzałkowie na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W poniedziałek, 30 maja 2022 r. radni Rady Powiatu Radomszczańskiego spotkali się na nadzwyczajnej sesji.

Rada podjęła uchwałę istotną przed rozpoczęciem prac przy przebudowie drogi powiatowej nr 3947E – odc. ul. Krasickiego w Radomsku. Chodzi o zgodę na udzielenie Miastu Radomsko pomocy rzeczowej w postaci wykonania robót budowlanych związanych z wymianą infrastruktury podziemnej na modernizowanym odcinku tej ulicy. W ramach tych prac Powiat dokona także modernizacji kanalizacji deszczowej, co zgodnie z przepisami powinno leżeć w gestii władz miasta, które jest właścicielem tej kanalizacji. Wszelkie nakłady ponoszone na modernizację tej kanalizacji muszą więc stanowić majątek Miasta.

Wartość pomocy, o której mowa, oszacowano na 1 235 171 zł. Wiadomo już, że władze Radomska ze swej strony deklarują dofinansowanie podobną kwotą innych inwestycji prowadzonych na powiatowych drogach na terenie Radomska. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem i Miastem. Uchwala podjęta na dzisiejszej sesji umożliwi jego podpisanie.

Radni wyrazili zgodę na zbycie kolejnych sześciu niezabudowanych działek w Strzałkowie na terenie po byłej Szkole Rolniczej. Działki będące własnością Powiatu przeznaczone są na budowę domów jednorodzinnych (Wójt Gminy Radomsko w grudniu 2021 r. ustalił warunki zabudowy). Środki uzyskane w wyniku sprzedaży zostaną wydane na inwestycje drogowe.

Uchwalono także zmiany w budżecie Powiatu na rok 2022 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029. Dotyczą one m.in. przebudowy drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku, która ma być realizowana w cyklu dwuletnim (szczegóły zmian – w tekście dotyczącym prac Komisji Budżetowej w dn. 30. 05. 2022 r.) oraz przesunięcia w ramach planu wydatków kwoty 255.000 zł w związku z otrzymaniem informacji PFRON o nieotrzymaniu dofinansowania zadania „Modernizacja łazienek w SOSW w Radomsku”.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko sesja rady powiatu nadzwyczajna sesja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE