O bezpieczeństwie powiatu na posiedzeniu komisji

O bezpieczeństwie powiatu na posiedzeniu komisji Fot. starostwo powiatowe

Bezpieczne usuwanie azbestu, ocena działania jednostek KSRG i systemu ratownictwa medycznego – to tylko niektóre tematy spośród zagadnień poruszanych podczas wspólnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Powiatu.

Uczestnicy narady zwołanej 30 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku wysłuchali raportu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku na temat bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest wykonywanego w ramach ,,Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu”, przyjętego na lata 2009 – 2032.  Azbest, uznawany jest za jeden z najbardziej rakotwórczych materiałów używanych przed laty w budownictwie. Dlatego przepisy prawa szczegółowo określają przebieg prac i wymogi stosowane przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Niestety wciąż zdarza się, że inwestorzy lekceważą te przepisy i nie informują Sanepidu np. o terminie prac przy rozbiórce budynków, w których stosowane były elementy azbestowe.

Analizowano także informację dotyczącą funkcjonowania jednostek ratownictwa medycznego po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Przypomnijmy: na terenie powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego od 1 kwietnia 2019 r. usługi z zakresu ratownictwa medycznego zabezpiecza Szpital Powiatowy w Radomsku, współpracujący w ramach umowy z Wojewódzką  Stacją  Ratownictwa Medycznego w  Łodzi.  Zespoły ratownictwa medycznego zlokalizowane są: w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36, w Żytnie przy ul. Traktorowej 2, w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 25,  w Pajęcznie przy ul. 1 Maja 13/15,  w Działoszynie przy ul. Piłsudskiego 21b (działa w godz. 8-20.).

Czytaj więcej: Ile poczekacie na karetkę w Radomsku?

Kolejny punkt obrad to raport Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku w zakresie analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, analizy gotowości operacyjnej oraz analizy zagrożeń. Na trenie naszego powiatu oprócz KPP SP działa 17 jednostek OSP włączonych w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (431 strażaków posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do działań ratowniczo – gaśniczych).

Jak wynika z analiz wciąż jednak są tzw. białe plamy, czyli miejsca, do których jednostki ratownicze potrzebują na dotarcie więcej niż 15 minut. Dlatego konieczne jest szkolenie i doposażanie i włączanie do KSRG kolejnych jednostek OSP z terenu gmin: Radomsko, Gidle, Ładzice, Wielgomłyny, Przedbórz i Żytno. Strażacy przygotowali także listę potrzeb. Znalazł się na niej m. in. samochód cysterna, niezbędny przy akcjach gaśniczych na terenach leśnych.   

Tematem narady była też ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu (z uwzględnieniem bezpieczeństwa w okolicy szkół). Jak wynika ze statystyk w ostatnich ośmiu miesiącach zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, ale znacznie zwiększyła się liczba kolizji drogowych związanych z pracami przy budowie autostrady (w tym roku odnotowano już o ponad 300 kolizji więcej niż w roku ubiegłym). Przygotowując się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego policjanci skontrolowali pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym okolice 59 szkół, sprawdzali też stan autobusów dowożących uczniów na zajęcia.

Czytaj także: Ponad 9 tys. interwencji policji w I półroczu 2019

Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2022”.

Więcej o:
powiat radomszczański posiedzenie komisji radomsko starostwo radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE