Ile poczekacie na karetkę w Radomsku?

Ile poczekacie na karetkę w Radomsku?

Średni czas dotarcia Zespołu Ratownictwa Medycznego do miejsca zdarzenia w Radomsku wynosi 17.03 minut.

Zgodnie z Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego oraz podpisaną w tym zakresie umową z NFZ w Łodzi usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego od 1 kwietnia, zabezpiecza Szpital Powiatowy w Radomsku.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły specjalistyczne (typu S), w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i zespoły podstawowe (typu P), w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Zespoły ratownictwa medycznego operujące na terenie powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego zlokalizowane są w następujących miejscach stacjonowania: w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36, budynek zaplecza szpitala - 1 zespól ratownictwa medycznego podstawowy „P” i 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S”, w Żytnie przy ul. Traktorowej 2 - 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P”, w Przedborzu przy ulicy Częstochowskiej 25 (budynek SPZOZ), 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P”, w Pajęcznie przy ulicy 1 Maja 13/15 - 1 zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P” i 1 zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S” oraz w Działoszynie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 21b, 1 zespól ratownictwa medycznego podstawowy „P” czasowy działający, w godzinach od 8.00-20.00.

Zespoły ratownictwa medycznego są wyposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, leki, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy itp. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Zarządzeniu Prezesa NEZ. Ambulanse medyczne i miejsca wyczekiwania wyposażone są w urządzenia techniczne (stacje bazowe oraz tablety) umożliwiające funkcjonowanie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Średni czas dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia dla zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w Radomsku wynosi 17.03 minut, w Przedborzu - 19.02 minut, w Żytnie - 26.26 minut, w Pajęcznie - 17.23 minut a w Działoszynie - 17.29 minut.

Liczba wszystkich wyjazdów przypadających na 1 ZRM/dobę w miejscu stacjonowania dla ZRM operujących w Radomsku wynosi 8,23, dla ZRM w Przedborzu 4,5 a dla ZRM Żytnie 4,02. Dla zespołów operujących na terenie powiatu pajęczańskiego wynosi odpowiednio: 3,6 dla ZRM stacjonujących w miejscowości Pajęczno oraz 1,85 w Działoszynie.

Łącznie zespoły ratownictwa medycznego zabezpieczające teren powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego przetransportowały 4 086 pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z czego najwięcej osób ZRM z Radomska, bo aż 3 133 osób.

Więcej o:
ratownictow radomsko pogotowie radomsko szpital radomsko szpital powiatowy radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE