Ponad 9 tys. interwencji policji w I półroczu 2019

Ponad 9 tys. interwencji policji w I półroczu 2019

W I półroczu 2019 roku, policjanci z KPP Radomsko przeprowadzili na terenie powiatu radomszczańskiego łącznie 9 131 interwencji zgłoszonych służbie dyżurnej m.in. w miejscu publicznym oraz interwencje domowe.

W trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci umieścili w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia ogółem 381 osób. 198 osób to osoby zatrzymane ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W 67 przypadkach to tzw. zatrzymanie prewencyjne (np. agresja w stosunku do domowników, awanturowanie się). Funkcjonariusze realizują również zatrzymania na polecenia innych organów, w tym na polecenie Sądu lub Prokuratury. Łącznie dokonali 57 zatrzymań . Doprowadzono również 17 osób do wytrzeźwienia. Wszyscy to mężczyźni. 

W I półroczu 2019 roku zostało sporządzonych 66 formularzy „Niebieska Karta”. W 35 przypadkach karty założone zostały na terenach miejskich, a w 31 na terenach wiejskich. Odnotowano 77 osoby jako ofiary przemocy w rodzinie z czego: 57 kobiet, 13 mężczyzn oraz 7 osób małoletnich. Podczas realizacji czynności związanych z przemocą w rodzinie ujawniono 68 sprawców z czego 63 mężczyzn i 5 kobiet. Jak mówią policjanci bardzo często podłożem nieporozumień czy wszelkich przejawów przemocy jest nadużywanie alkoholu przez członków rodzin, dlatego też ujawniono 53 sprawców, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. W 69 przypadkach przemocy w rodzinie udzielono osobom różnego rodzaju pomocy.

Ponadto w I półroczu tego roku, na terenie powiatu radomszczańskiego stwierdzono: 1083 przestępstw w tym wykryto 956 (wykrywalność 87,39%), 694 przestępstw kryminalnych w tym wykryto 578 (82,22%), 4 przestępstwa rozbójnicze, w tym wykrytych 4, 129 kradzieży z włamaniem w tym wykrytych 89 (67,42%), 73 kradzieże w tym wykryto 49 (64,47%), 202 przestępstw gospodarczych w tym wykryto 196 (96,08%,) 59 przestępstw narkotykowych (posiadanie, udzielanie, sprzedaż środków odurzających), w tym wykryto 57 (96,61%), 8 kradzieży samochodów w tym wykryto 7, 1 bójka, w tym wykryto 1 oraz 3 zgwałcenia i inne czynności seksualne, wykryto 3. W I półroczu 2019 roku policjanci ujawnili łącznie 33 czyny karalne popełnione przez 24nieletnich, z czego 25 to przestępstwa popełnione przez 16 nieletnich, a 8 to wykroczenia popełnione przez 8 nieletnich. 21 czynów to przestępstwa kryminalne popełnione przez 13 nieletnich. 11 czynów to przestępstwa najbardziej uciążliwe, takie jak: 4 - wymuszenia rozbójnicze, 2 - kradzież pojazdu, 4 - kradzieże i pobicie.

Ponadto policjanci w I półroczu 2019 roku, wylegitymowali 25 657 osób. Nałożyli 2 528 mandatów karnych. Sporządzono również 392 wnioski o ukaranie do Sądu. Policjanci na terenie działania KPP Radomsko przeprowadzili 834 postępowań w sprawach o wykroczenia.

Więcej o:
policja radomsko wykorczenia radomsko statystyki radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE