Nowe zasady przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nowe zasady przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W związku z wejściem w życie w dniu 4 czerwca 2022 r. przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku poinformował, że zmianie ulegają zasady przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Po dniu 4 czerwca 2022 r. o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może się ubiegać bezrobotny lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, który w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków pozostawał bez zatrudnienia i nie wykonywał innej pracy zarobkowej.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej planowany jest w pierwszej połowie lipca 2022 r.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański pup radomsko urząd pracy środki na rozpoczęcie działalności nowe zasady dotacja dofinansowanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE