- Jeszcze będzie przepięknie... Budżet powiatu radomszczańskiego na 2021 rok został przyjęty

- Jeszcze będzie przepięknie... Budżet powiatu radomszczańskiego na 2021 rok został przyjęty Fot. screen

Radni Rady Powiatu Radomszczańskiego uchwalili budżet powiatu na 2021 rok. Jak zauważa Zarząd Powiatu, będzie to najtrudniejszy budżet w historii samorządu. Powodem tego jest niewystarczająca kwota subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu centralnego. Z uwagi na to, w przyszłorocznym budżecie przewidziano znikomą liczbę zadań inwestycyjnych.

Przyszłoroczny budżet przewiduje: dochody bieżące w wysokości 119 372 062 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 632 530 zł. Wydatki budżetu w łącznej wysokości mają wynieść 118 954 592 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 117 317 711 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 636 881 zł.

W 2020 roku na etapie planowania budżetu na inwestycje przeznaczono 3 3 725 000 zł, plan na 2021 r. wynosi - 1 636 881 zł.

- To najtrudniejszy budżet powiatu, jaki przyszło nam tworzyć. Zdaję sobie sprawę z faktu, że inwestycji jest w nim zbyt mało w stosunku do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Stworzyć ten budżet było naprawdę trudno – mówi starosta, Beata Pokora.

Władze powiatu oraz koalicyjni radni podkreślają, że do samorządu wpływają wciąż zbyt małe środki na oświatę. Poza tym, stale zwiększają się zadania bieżące, na które samorządy nie otrzymują pieniędzy.

- Samorządy nie otrzymują żadnej rekompensaty z budżetu państwa. Każdy z radnych, szedł do wyborów z konkretnymi planami. Dziś już wiadomo, że wielu z tych planów nie uda się zrealizować – podkreśla radny Marek Rząsowski (KO).

- Budżet ten nie pozwala na rozwój powiatu. Za tę stagnację nie odpowiada jednak samorząd, tylko rząd. Musimy stawać przed dylematem, czy wykonać nową nakładkę asfaltową, czy przekazać środki na funkcjonowanie oświaty. Takich dylematów nie powinno być. Źródło zła nie tkwi w powiecie. Wierzę jednak, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie – mówił radny Arkadiusz Ciach.

- Rola samorządu sprowadza się obecnie do ratowania sytuacji. Nie możemy planować rozwoju powiatu – dodał radny Janusz Czapla (KO).

Z tymi stwierdzeniami nie zgadzają się radni Prawa i Sprawiedliwości.

- Mamy świadomość, że subwencja oświatowa jest niewystarczająca, ale trwają prace w Sejmie nad zwiększeniem tej subwencji – stwierdził radny Michał Koski (PiS).

- Wiemy, jak ciężka jest obecnie sytuacja w kraju, spowodowana pandemią. Mimo to, do samorządów płyną szerokim strumieniem rządowe środki. Rząd nie zostawi samorządów bez pomocy – zapewnił radny Szymon Zyberyng (PiS).

Opozycyjni radni stwierdzili, że Zarząd Powiatu Radomszczańskiego pozyskuje zbyt mało środków z zewnątrz, m.in. pieniędzy na poprawę infrastruktury drogowej.

- Z tego co jest mi wiadomo, w obecnej perspektywie nie ma środków na zadania drogowe, z których mogłyby skorzystać samorządy powiatowe. Tam, gdzie jest taka możliwość, staramy się o środki zewnętrzne. Niestety nie od nas zależy, czy takie środki i w jakiej kwocie otrzymamy – wyjaśnia starosta, Beata Pokora.

W 2021 roku w ramach wydatków majątkowych zaplanowano jedynie najpilniejsze zadania, m.in.:

• budowę geoportalu - 742 689 zł
• modernizację szatni w II LO – 250 000 zł
• modernizację części łazienek DPS w Radomsku – 200 000 zł
• dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż. – 50 000 zł
• zakup materiałów do budowy chodników (umowy z gminami) – 150 000 zł
• zakup sprzętu elektronicznego i łączności dla komendy PSP w Radomsku – 21 800 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, w tym: bieżące naprawy i remonty oraz zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych mają wynieść 4 350 679 zł (w tym remonty: 2 050 000 zł).

Za przyjęciem budżetu powiatu na 2021 rok zagłosowało 14 radnych, 9 wstrzymało się od głosu.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko rada powiatu radomszczańskiego sesja budżet powiatu budżet powiatu 2021
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE