Ile kosztuje pozycjonowanie w Google?

Ile kosztuje pozycjonowanie w Google?

Realizowanie tzw. pozycjonowania, czyli działań mających na celu zwiększenie widoczności strony w ramach organicznych wyników wyszukiwarki Google może funkcjonować w ramach kilku różnych modeli rozliczeniowych.

Taki stan rzeczy z kolei znacząco utrudnia jasne sprecyzowanie związanych z tym procesem kosztów. Aby przybliżyć Ci ten temat, poniżej scharakteryzowaliśmy zatem 4 główne sposoby rozliczania czynności SEO wraz z informacją o ich potencjalnych kosztach.

Abonament miesięczny – ryczałt

Ryczałt jest zdecydowanie najczęściej wybieranym wariantem rozliczania się z agencją SEO, ponieważ z jednej strony jest prosty, natomiast z drugiej zapewnia możliwość pełnej, realizowanej w szerokim zakresie pracy nad stroną klienta. Finalne koszty takiej kooperacji są oczywiście uzależnione od planowanych do uzyskania efektów, ale oprócz nich duże znaczenie ma tutaj także specyfika i konkurencyjność branży, w której działasz.

Co do zasady można przyjąć, że rzetelne pozycjonowanie domeny przy takim modelu rozliczenia wiązać się będzie z comiesięczną opłatą rozpoczynającą się od 390 zł, a kończącą się nawet na 15 000 zł. Jak zostało jednak wcześniej wspomniane, w praktyce jest to czynnik mocno indywidualny.

Płatność za realizację celów biznesowych

Nie da się ukryć, że dla każdego przedsiębiorcy główną motywacją do inwestycji w pozycjonowanie jest chęć zwiększenia współczynnika konwersji, czyli, innymi słowy, sytuacji, w których osiąga on konkretny, zaplanowany przez siebie cel. Celem tym w najprostszej postaci może być np. złożenie zamówienia, przesłanie przez potencjalnego klienta zapytania czy też zainicjowanie połączenia za pośrednictwem obecnego na stronie przycisku. Opcji jest wiele, jednak kluczowym aspektem jest tutaj fakt, iż wysoka pozycja na liście wyników wyszukiwania nie gwarantuje wysokiego poziomu konwersji.

W związku z powyższym profesjonalne i pro klienckie agencje SEO oferują możliwość współpracy w ramach opisanego modelu, gdzie końcowe przekazywane im wynagrodzenie wynika bezpośrednio ze wspomnianego wcześniej współczynnika konwersji. Z uwagi na dużą różnorodność funkcjonujących na rynku firm oraz branż, wyceny dla osób zainteresowanych takim sposobem rozliczania są w pełni indywidualne.

Wycena w oparciu o generowany ruch

Kolejnym wariantem rozliczania usługi pozycjonowania jest opłata za ruch, a ściślej rzecz ujmując za liczbę wygenerowanych sesji. Przy takim modelu współpracy Twoje koszty są uzależnione wyłącznie od efektów pracy agencji SEO. W praktyce działa to tak, że wyznacza się pewien bazowy pułap rejestrowanych w ramach Google Analytics odwiedzin danej domeny i klient płaci za te sesje, które poza wspomniany pułap wykraczają.

Ile? To ponownie jest kwestia niejednolita, jednak w zależności od specyfiki danej firmy opłata zwykle mieści się w przedziale od 0,10-3,00 zł za wygenerowanie pojedynczej sesji ponad wyznaczony limit.

Mieszany model rozliczeniowy (mix)

Takie rozwiązanie przewiduje połączenie modelu abonamentowego z opłatami wynikającymi z uzyskiwanych efektów. Finalna opłata staje się zatem dwuskładnikowa, gdzie pierwszym jej składnikiem jest stały koszt ryczałtowy, a drugim zmienne wynagrodzenie bezpośrednio wynikające ze wspomnianego wcześniej współczynnika konwersji albo liczby wygenerowanych odwiedzin.

Jeśli chcesz poznać szczegóły na temat dowolnego z przedstawionych schematów rozliczeniowych i dowiedzieć się, ile kosztuje pozycjonowanie w Google w odniesieniu stricte do Twojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z firmą Artefakt – profesjonalną agencją SEO, która przygotuje dla Ciebie przejrzystą, precyzyjną i zindywidualizowaną wycenę w ciągu zaledwie jednego dnia.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE