Gm. Masłowice: Mieszkańcy nie chcą budowy kopalni wapieni jurajskich

Gm. Masłowice: Mieszkańcy nie chcą budowy kopalni wapieni jurajskich Fot. nadesłane

Na początku lutego do mieszkańców gminy Masłowice dotarła informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich Granice. Tego typu inwestycji mieszkańcy mówią stanowcze „NIE”.

We wtorek, 22 lutego 2022 r. mieszkańcy spotkali się w siedzibie OSP Granice. Przygotowali petycję do władz gminy i rozpoczęli zbieranie podpisów.

- Jako mieszkańcy i właściciele nieruchomości jesteśmy zaniepokojeni i jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw dla planów wydobycia wapieni i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Pełnomocnik inwestora, jakkolwiek porusza istotny temat szkodliwych wpływów eksploatacji, to jednak traktuje go wybiórczo i powierzchownie, bagatelizując, a nawet pomijając najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców aspekty. Jeśli ktoś twierdzi, że wpływ wydobycia wapieni jurajskich na życie i zdrowie mieszkańców nie będzie miał żadnego wpływu i popiera to opinią środowiskową firmy, której za to opracowanie zapłacił, to należy domniemywać, że łagodnie mówiąc mija się z prawdą – piszą mieszkańcy.

Jest to kolejne podejście do powstania kopalni. Pierwsze miało miejsce w 2020 roku. Wówczas również pojawił się zdecydowany sprzeciw mieszkańców.

- Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że zaplanowana eksploatacja wywoła znaczącą degradację środowiska naturalnego, będzie miała negatywny wpływ na cieki wodne, na których mogą się tworzyć zalewiska. Eksploatacja górnicza spowoduje szkody dla budynków i dróg, a mglista korzyść z opłaty eksploatacyjnej nawet w ułamku nie pokryje strat spowodowanych wydobyciem, nie wspominając o tym, że część szkód może się okazać nieodwracalna i niemożliwa do naprawy. W dobie dużego nacisku na ochronę środowiska, zaskakujące są plany utworzenia kopalni, które wydają się niespójne ze strategią gminy – czytamy w petycji.

Mieszkańcy zauważają, że budując swoje domy nie mieli pojęcia o tego typu inwestycji. Podkreślają, że wydanie zgody na wydobycie wapienia będzie pierwszym krokiem do znacznego spadku cen gruntów i nieruchomości, a wizerunek gminy jako dobrego miejsca do zamieszkania ulegnie pogorszeniu, co przełoży się na spadek liczby mieszkańców i w konsekwencji spadek przychodów z tytułu podatków.

- Nie godzimy się na twierdzenie inwestora, ze kopalnia nie będzie miała negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie mieszkańców. Pozyskiwanie surowca będzie uciążliwe dla życia i zdrowia mieszkańców, zwierząt i roślin. Pozyskiwanie surowca negatywnie wpłynie na uprawę roli oraz obniży jakość gleb. Eksploatacja wapienia, nadmierna emisja pyłów przyczyni się do rozwoju chorób układu oddechowego i układu krążenia. Uważamy, że w naszych warunkach niniejsza inwestycja jest szkodliwa dla mieszkańców okolicznych wsi. Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy Pana Wójta o wydanie negatywnej decyzji. Wierzymy, że Pan Wójt wybierze drogę rozwoju gminy związaną między innymi z turystyką, agroturystyką, promującą ochronę zdrowia ludzi i ochronę środowiska naturalnego – piszą w petycji mieszkańcy.

Władze gminy Masłowice zapewniają, że stoją po stronie mieszkańców. Obecnie analizują złożone przez inwestora dokumenty.

Więcej o:
powiat radomszczański gmina masłowice granice kopalnia protest mieszkańców petycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE