Do Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku będzie można wchodzić ze zwierzętami. Będą też nowe godziny otwarcia obiektu

Do Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku będzie można wchodzić ze zwierzętami. Będą też nowe godziny otwarcia obiektu Fot. arch. redakcji

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku był głównym tematem obrad Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, która w trybie zdalnym zebrała się w poniedziałek, 27 grudnia.

Głównym powodem nowelizacji tego regulaminu była konieczność uporządkowania zmian wprowadzanych do obowiązującego dotąd regulaminu oraz doprecyzowanie i zaktualizowanie warunków korzystania z hali.

Drobne zmiany dotyczą m.in. godzin otwarcia obiektu. Z hali można korzystać:

  • w dni powszednie (z wyjątkiem świąt) - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00;
  • w soboty i niedziele (z wyjątkiem świąt) w godzinach od 10.00 do 18.00.

W szczególnych przypadkach kierownik hali może wydłużyć lub skrócić godziny otwarcia hali.

Nieodpłatnie halę udostępnia się:

  • dla realizacji przez szkoły ponadpodstawowe zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego;
  • na potrzeby organizacji powiatowych zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat;
  • na potrzeby imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez powiat; powiatowym jednostkom organizacyjnym realizującym swoje zadania statutowe;
  • klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę na terenie powiatu, realizującym zadania publiczne zlecone przez powiat.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem, może udostępnić halę nieodpłatnie jedynie w terminach nieobjętych rezerwacją, na potrzeby organizacji imprez (o niekomercyjnym charakterze): 

  • charytatywnych odbywających się pod patronatem Starosty Powiatu;
  • służących budowaniu pozytywnego wizerunku i promocji Powiatu;
  • organizowanych na mocy odrębnych umów i porozumień.

W pozostałym zakresie halę udostępnia się odpłatnie, w oparciu o umowę zawartą z jej kierownikiem.

W nowym regulaminie zniesiony został także zakaz wprowadzania do hali zwierząt.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uchwałę w sprawie przyjęcia nowego regulaminu korzystania z Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku podejmą radni podczas środowej (29 grudnia) sesji.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański powiatowa hala sportowa radomsko regulamin
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE