Ceny rosną, więc konieczne są zmiany w budżecie powiatu

Ceny rosną, więc konieczne są zmiany w budżecie powiatu Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Zmiany w budżecie powiatu były głównym tematem środowej (18 maja) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

Wśród uchwalonych w środę korekt w budżecie na rok 2022 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029 znalazły się m.in. zwiększenie planu dochodów i wydatków DPS w Radziechowicach i Radomsku łącznie o kwotę 62.844 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 111.000 zł w związku z przeszacowaniem kwoty planowanych dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS w Radomsku oraz otrzymanego zasiłku pogrzebowego (przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii, gazu i usług pozostałych).

Kilka zmian związanych było także z dziedziną edukacji: m.in. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23.809 zł na realizację projektu ERASMUS „Mobilni zawodowcy” w ZSE Radomsku (w związku ze wzrostem kursu euro stosowanego do rozliczenia projektu), przesunięcie kwoty 450.000 zł w ramach planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych nie prowadzonych przez powiat w związku z dużą liczbą uczniów korzystających z kwalifikacyjnych kursów zawodowych (250.000 zł) i uczniów uczęszczających do publicznej szkoły policealnej (200.000 zł). Pozostałe dotyczyły: przesunięcia wydatków z rezerwy ogólnej kwoty 40.000 zł na pokrycie kosztów letniego utrzymania dróg przejętych przez gminy w związku ze wzrostem kosztów i koniecznością zmiany stawki za 1 km (z 600 na 700 zł), przesunięcia w ramach wydatków z rezerwy inwestycyjnej drogowej kwoty 1.509,82 zł na przebudowę drogi powiatowej ul. Szkolna w Borzykowej (po postępowaniu przetargowym kwota konieczna do realizacji zadania wzrosła o 30.196,50 zł, inwestycja prowadzona będzie w cyklu dwuletnim: 2022 r. - 37.120 zł, 2023 r. - 626.076 zł) oraz przesunięcia w ramach wydatków z rezerwy kwoty 30.000 zł na zabezpieczenie środków na dostosowanie budynku starostwa do przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego sesja zmiany w budżecie sesja nadzwyczajna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE