Będą zmiany w powiatowym budżecie

Będą zmiany w powiatowym budżecie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała zdalnie we wtorek, 23 marca pozytywnie zaopiniowała szereg zmian w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021-2029.

Wśród proponowanych zmian są m.in.:

  • przesunięcie w planie wydatków kwoty 400.284 zł oraz dodatkowo - zwiększenie planu wydatków o kwotę 520.000 zł na zabezpieczenie środków na specjalną organizację nauki;
  • zmniejszenie planu dochodów o kwotę 863.336 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na rok 2021;
  • zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.931 zł w związku z rozliczeniem środków dotacji przekazanych z PERON na dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Gminy Przedbórz do przewozu osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł na zadanie: zaadaptowanie budynku mieszkalnego w Strzałkowie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (pokrycie z wolnych środków za rok 2020);
  • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Lgota Wielka na przebudowę drogi powiatowej nr 3927E, odc. Wola Blakowa, Krępa, Kolonia Krępa (dokumentacja);
  • przesunięcie w planie wydatków kwoty 140.000 zł na przebudowę budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach uwzględniającą usunięcie azbestowego pokrycia dachowego.

Kształt budżetu po zmianach: dochody - 123.477.464 zł, wydatki - 127.576.625 zł, deficyt - 4.099.161 zł.

Uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021-2029 podejmą radni podczas środowej (24 marca) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko budżet powiatu zmiany
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE