Będą darmowe transporty na szczepienia przeciw COVID-19. Zorganizują je samorządy, zapłaci Rząd

Będą darmowe transporty na szczepienia przeciw COVID-19. Zorganizują je samorządy, zapłaci Rząd

Wspólna walka rządu i samorządu z epidemią opierać się będzie na dwóch filarach – promocji szczepień i zapewnieniu transportu dla osób z ograniczoną mobilnością. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli rządu z przedstawicielami strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to rząd będzie finansował dowóz osób mających trudności w dojeździe do punktu szczepień. W związku z tym gmina powinna, w ramach realizacji zadania własnego polegającego na zapewnieniu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych przeprowadzić, a w szczególności, zrobić rozeznanie potrzeb mieszkańców związanych z potrzebą korzystania z transportu do punktów szczepień oraz umożliwić mieszkańcom gminy zgłaszanie takich potrzeb.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zorganizował wideokonferencję z samorządowcami województwa łódzkiego poświęconą realizacji Narodowego Programu Szczepień. Wojewoda łódzki wydał też decyzje nakładające na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających kłopoty z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Biorąc pod uwagę priorytetowe znaczenie skutecznej koordynacji szczepień wojewoda łódzki zwrócił się też do samorządów o wysłanie seniorom imiennych listów informujących o możliwości zaszczepienia. Poprosił także, aby w trosce o osoby chcące skorzystać z możliwości transportu, podmioty organizujące przewóz udostępniły na swojej stronie internetowej numer telefonu oraz niezbędne informacje z tym związane.

W województwie łódzkim zorganizowano 429 punktów szczepień. Narodowy Program Szczepień podzielono na etapy:

1. Etap „0” - pracownicy sektora ochrony zdrowia
2. Etap I - pensjonariusze DPS, osoby powyżej 60. roku życia, nauczyciele, służby mundurowe
3. Etap II - osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi, osoby zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa
4. Etap III - przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń, powszechne szczepienia populacji powyżej 18 roku życia

Od 15 stycznia 2021 roku zostanie uruchomiona możliwość zapisywania i umawiania terminów szczepień dla osób 80+, natomiast dla osób 70+ od 22 stycznia. 25 stycznia br. rozpoczną się szczepienia dla ww. grup wiekowych. Realizacja szczepień w domach pomocy społecznej będzie odbywać sie w terminie 18-22 stycznia 2021r.

Na szczepienie można zapisać się poprzez:

- infolinię 989 (rejestracja od 15 stycznia);
- online przez Internetowe Konto Pacjenta;
- za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie;
- osobiście w punkcie szczepień.

- Doświadczenie epidemii COVID-19 jest nieoczekiwanym wyzwaniem, w obliczu którego stanęło całe polskie społeczeństwo. W prowadzonej na wielu frontach walce z tym zagrożeniem nieodzowna i niezwykle ważna jest wykraczająca poza polityczne podziały współpraca między rządem a jednostkami samorządu terytorialnego. W tej trudnej sytuacji zarówno rząd, jak i samorząd podejmują działania, które wyrażają troskę o dobro wspólne i mają na celu ochronę ludzkiego zdrowia oraz życia. Kluczowym aspektem tych działań jest skuteczne i bezpieczne zrealizowanie Narodowego Programu Szczepień w ramach partnerstwa i współpracy rządu z samorządem terytorialnym – powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

(info: Urząd Wojewódzki w Łodzi)

Więcej o:
szczepienia koronawirus covid-19 szczepionka transport darmowy transport
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE