Zmiany w stypendiach szkolnych

Zmiany w stypendiach szkolnych

Od 1 września, zmienia się tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 2016/17.

Jak informuje Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby, które nie udokumentują poniesionych wydatków na cele edukacyjne w terminie do końca listopada i do końca maja danego roku szkolnego oraz  nie przedstawią w Ośrodku oryginałów rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie wydatków lub dokonanie zakupów - stypendium nie będzie wypłacone.

Przyznane stypendium szkolne będzie wypłacane tylko w formie przelewu na konto bankowe lub do rąk własnych w kasie MOPS.

Więcej o:
rodzina 500 plus wypłata mops
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE