Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego

Zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego Fot. Klaudia Gajda

Zaopiniowanie zmian w budżecie na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021-2029 były jednym z punktów obrad komisji budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego. Co wśród proponowanych zmian?

Wśród proponowanych zmian są m. in.
• zabezpieczenie w planie wydatków kwoty 18.000 zł na zakup na zakup urządzenia zabezpieczającego sieć Starostwa Powiatowego;
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.869 zł w związku z otrzymaniem zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości ze szkół niepublicznych (środki w dyspozycji celem uzupełniania bieżących potrzeb szkół podległych powiatowi);
• przesunięcie w planie wydatków kwoty 272.459 zł celem zabezpieczenia środków finansowych dla podległych szkół do końca września br. ;
• przesunięcie w planie wydatków kwoty 311.000 zł na udzielenie dotacji dla Miasta Radomsko na zadanie „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Glinianki";
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25.388 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania PFRON w ramach projektu Aktywny Samorząd (na pokrycie kosztów obsługi proj.);
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 67.000 zł i dodatkowo przesunięcie w ramach wydatków kwoty 69.000 zł na realizację projektu współfinansowanego z PFRON „Likwidacja barier transportowych w PO-W „Kamil" w Strzałkowie;
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 258.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Gidie (68.000 zł) na remont drogi powiatowej 3900E w m. Włynice, Gm. Lgota Wielka (150.000 zł) na remont drogi powiatowej nr 192 1 ul. Szkolna w m. Lgota Wielka (40.000 zł) oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1921E i 3915E odc. Brudzice-Wola Grzymalina;
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 47.500 zł w związku z otrzymaniem przez PUP w Radomsku dodatkowych środków Funduszu Pracy na obsługę pomocy w ramach tarczy Covid-19;
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22.363 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania PFRON na „Likwidację barier architektonicznych w obrębie wejścia do budynku Starostwa Powiatowego";
• zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł na „Modernizację szatni w budynku II LO w Radomsku" z uwagi na znaczne przekroczenie ceny ofertowej w stosunku do ceny kosztorysowej i zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł na wykonanie projektu „Modernizacji boiska przy ZSP nr 1 w Radomsku";
• przesunięcie w planie wydatków kwoty 15.000 zł na wykonanie projektu „Modernizacji zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ZSP nr 1 w Radomsku", kwoty 15.000 zł na wykonanie „Modernizacji wraz z dociepleniem zadaszenia nad wejściem głównym do budynku ZSE w Radomsku", kwoty 280.000 zł na wykonanie zadania „Termomodernizacja dachu ZPO-W w Radomsku", kwoty 70.000 zł na wykonanie „Termomodernizacji fragmentu dachu budynku CKP przy ZSDiOŚ w Radomsku”;
• zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu prac budowlanych i koniecznością zakupu wyposażenia budynku mieszkalnego w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62, przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
• przesunięcie w planie wydatków kwoty 15.000 zł na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku PUP w Radomsku;
• przesunięcie w planie wydatków kwoty 30.000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do zadania „Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go w boisko wielofunkcyjne przy I LO w Radomsku" (projekt zakwalifikowany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach Programu Infrastruktura Sportowa PLUS);
• zmiany w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej ul. Ks. Kościowa w Radomsku" w związku z planowaną realizacją w cyklu dwuletnim: zmniejszenie dochodów o kwotę 2.553.038 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie częściowo wykorzystane w 2021 r. - 689.000 zł, pozostała kwota znajdzie się w dochodach roku 2022 (2.553.038 zł); zwiększenie dochodów o kwotę 311.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Miasta Radomsko na dofinansowanie tego zadania (wartość przedsięwzięcia: 4.083.038 zł);
• zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40.666 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z NFZ w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki nad pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas Covid-19" na wypłaty dodatków za czas pandemii dla pielęgniarek DPS w Radomsku i DPS w Radziechowicach.

Więcej o:
powiat radomszczański zmiany w budżecie zmiany w budżecie powiat Radomszczański
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE