Za kilka dni ruszy Powszechny Spis Rolny

Za kilka dni ruszy Powszechny Spis Rolny Fot. Obraz Pexels z Pixabay

Już 1 września rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. Pozyskane dane będą bazą danych dla władz samorządowych i centralnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji w dziedzinie polityki rolnej. Posłużą one także do analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ostatnich dziesięciu latach. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Formularz spisowy nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł administracyjnych.

Warto zapoznać się jaki jest zakres informacji, które będą zbierane w poszczególnych działach formularza. Ułatwi to i skróci czas trwania samospisu czy wywiadu. Ankieterzy będą pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca tego roku lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in. cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego, sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych, struktury dochodów, aktywności ekonomicznej, sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, zastosowania środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, chowu i hodowli ryb, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych.

Spisowi podlegają mu wszystkie gospodarstwa rolne, a udział w nim jest obowiązkiem każdego rolnika. Objęte nim zostaną wszystkie prowadzone w Polsce gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne, w gospodarstwach indywidualnych, osoby prawne np. spółki z o.o. oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej np. spółki cywilne.

Informacje od respondentów zbierane będą na trzy sposoby: w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem internetowej aplikacji, wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przeprowadzanych przez rachmistrzów.

Na podstawie: spisrolny.gov.pl

Więcej o:
spis rolny radomsko radomszczański polska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE