Wzrosło bezrobocie w powiecie radomszczańskim

Wzrosło bezrobocie w powiecie radomszczańskim Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 18 marca w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Analizowano m.in. raport dotyczący obecnego stanu i struktury bezrobocia w powiecie radomszczańskim.

Na koniec lutego 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowanych było 2289 osób bezrobotnych, w tym: 1268 kobiet (od grudnia liczba bezrobotnych wzrosła o 261 osób).

Jak poinformowała Renata Koska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku stanowili 5,4 proc. aktywnej zawodowo ludności zamieszkującej teren naszego powiatu. W porównaniu do grudnia 2023 r. (4,9 proc.) zanotowano wzrost bezrobocia o 0,5 punktu procentowego.

Omawiano także dane dotyczące realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2024 roku.

Rada zaopiniowała „Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie radomszczańskim na lata 2024 — 2027”. Wydała także pozytywną opinię w sprawie celowości realizacji programu specjalnego dla osób do 30 roku życia „aktywnie - kreatywnie”. Z pomocy w ramach tego programu skorzystać będzie mogło 10 osób bez kwalifikacji i bez doświadczenia zawodowego.

Rada zatwierdziła także „Regulamin w sprawie przyznawania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” przez Powiatowy Urząd Pracy oraz umorzyła dwa postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański pup radomsko urząd pracy radomsko powiatowa rada rynku pracy bezrobocie wzrost bezrobocia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE