Wsparcie do mokrej kukurydzy – wypłaty w toku

Wsparcie do mokrej kukurydzy – wypłaty w toku Fot. pixabay.com

Do 12 grudnia ARiMR przekazała 105 mln zł w ramach pomocy do tzw. mokrej kukurydzy. Pieniądze te trafiły do 364 beneficjentów.

O takie dofinansowanie – wypłacane wyłącznie w formule pomocy publicznej – mogły się ubiegać podmioty prowadzące skup kukurydzy lub zajmujące się obrotem nią, które między 15 września a 31 grudnia 2022 r. nabyły od rolników mokre ziarno tej rośliny i w wyniku braku stabilizacji na rynku przez wojnę na Ukrainie poniosły dodatkowe koszty.

Wnioski, z dołączonymi kopiami lub duplikatami faktur VAT potwierdzającymi nabycie mokrej kukurydzy w wymienionym wyżej okresie i sprzedaż wysuszonego ziarna po 15 marca 2023 r., przyjmowały biura powiatowe Agencji.

Wysokość wsparcia stanowi wynik mnożenia stawki pomocy i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej między 15 września a 31 grudnia 2022 r. Nie może jednak przekroczyć iloczynu liczby ton wysuszonego ziarna kukurydzy sprzedanego po 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25. Obliczona w ten sposób kwota pomocy, wynikająca ze złożonych wniosków przekroczyła budżet na ten cel, który wynosi 240 mln zł.

W związku z tym zastosowany został współczynnik korygujący - 0,55. Po jego zastosowaniu stawka pomocy do 1 tony tzw. mokrej kukurydzy to 110 zł.

Informacja: ARiMR

Więcej o:
kukurydza amirr dopłaty
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE